Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyrozumění oznamovatele protiprávního jednání

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelovo podání obsahovalo jednak zvukový záznam a jednak přílohu, kterou je dokument Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. 

Ve zvukovém záznamu se podatel domáhá informace, kdy došlo ke změně pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, z níž vyplývá, že útvar Policie České republiky ve vyrozumění oznamovateli protiprávního jednání nemusí uvádět telefonní spojení v podobě celého telefonního čísla. V této souvislosti poukazuje na výše uvedený dokument, v jehož zápatí chybí poslední trojčíslí telefonního spojení Obvodního ředitelství policie Praha II.                        

Policie České republiky v souvislosti s požadovanou informací odkázala podatele na dokument, kterým vyřídila jednu z předchozích podatelových žádostí o informace a v jehož příloze mu poskytla pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, včetně jeho příloh, v aktuálně platném a účinném znění. Od data vyřízení této žádosti o informace uvedený interní akt řízení nedoznal změny.

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení svého § 16, jenž upravuje vyhotovování dokumentů, nestanovuje povinnost uvádět na dokumentu telefonní kontakt jeho původce. Rovněž pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, nestanovuje takovou povinnost. Příloha č. 4 uvedeného interního aktu řízení, která upravuje náležitosti vlastního dokumentu, označuje kontakt na zpracovatele v podobě telefonního čísla a e-mailu za nepovinný údaj. Podoba vlastního dokumentu se zápatím obsahujícím adresu, telefonní a e-mailové spojení útvaru Policie České republiky nebo jeho organizačního článku vyplývá z Grafického manuálu Policie České republiky. Tento manuál neurčuje, jaké konkrétní telefonní číslo má být uvedeno na konkrétním dokumentu. Nepochybně však musí jít o úplné telefonní číslo umožňující spojení s příslušným útvarem Policie České republiky nebo jeho organizačním článkem.

Na základě upozornění podatele Archiv Policie České republiky zjistil, že došlo k chybnému nastavení administrace adresy organizačního článku Obvodního ředitelství policie Praha II a chyba již byla napravena.

Policejní prezidium České republiky dále sdělilo podateli, že ve zbytku postoupilo jeho podání k přímému vyřízení Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy, neboť se vztahuje k působnosti tohoto útvaru Policie České republiky.

PhDr. Jiří Vokuš, 13. února 2024

vytisknout  e-mailem