Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výroční zpráva SKPV 2023

Představujeme vám již třetí vydání Zprávy služby kriminální policie a vyšetřování. Zpráva poskytuje souhrnný nástin problematiky související s trestnou činností registrovanou v roce 2023 na území České republiky, konkrétně zde naleznete například řadu statistických dat vztahujících se k celkově registrované kriminalitě i k jednotlivým druhům kriminality, dále přehled útvarů služby kriminální policie a vyšetřování s vymezením jejich činností, základní informace o trestním řízení a mnoho dalších údajů týkajících se trestné činnosti i práce příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování. V závěru Zprávy jsou pak zmíněny autentické kriminální případy vyšetřované kriminalisty jednotlivých krajských ředitelství Policie České republiky. 

Z hlediska registrované kriminality v loňském roce definitivně odezněly dopady protipandemických vládních opatření a rok 2023 lze v tomto ohledu, za současného vědomí neustálého vývoje a transformace registrované trestné činnosti, vnímat jako standardní.

Oproti roku 2022 poklesl nápad registrované kriminality o -0,3 % a byl tak opětovně potvrzen dlouhodobý klesající trend objemu registrované trestné činnosti. Nutno rovněž zmínit skutečnost, že v loňském roce došlo k zastavení výrazného nárůstu kyberkriminality, který meziročně činil +5,5 %, zatímco mezi roky 2021 a 2022 byl zaznamenán její nárůst o +94,9 %. V rámci činnosti příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování také došlo k markantnímu posunu v souvislosti se zajišťováním hodnot, v roce 2023 bylo zajištěno více než 8,892 mld. Kč, což je o 3,603 mld. Kč více než v roce předcházejícím. Poměr mezi majetkem zajištěným v trestním řízení a škodou způsobenou trestnou činností tak činí 49,6 %, což je historicky nejlepší výsledek, který ukazuje na kvalitativní posun Policie ČR v oblasti zajišťování hodnot a její schopnost saturovat poškozeným v rámci trestního řízení škodu vzniklou trestnou činností. Závěr loňského roku byl bohužel poznamenán bezprecedentním útokem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na základě kterého služba kriminální policie a vyšetřování a obecně Policie České  republiky přijala mnoho zásadních opatření.

Nicméně z celkového pohledu lze bezpečnostní situaci v České republice považovat v dlouhodobě sledovaných kategoriích za stabilní. Jedním z neopomenutelných klíčových pilířů policejních činností je i prevence kriminality, jejímž primárním úkolem je předcházení jakékoliv formě protiprávního jednání a včasné reagování na nastupující trendy kriminality. Vzhledem k postupnému přesunu trestné činnosti do oblasti kyberprostoru byla preventivní činnost v roce 2023 zaměřena i na tuto problematiku.

Závěrem děkuji všem příslušníkům a občanským zaměstnancům služby kriminální policie a vyšetřování a ostatních policejních složek za jejich každodenní činnost a nasazení v boji s kriminalitou a protizákonnou činností obecně, ale také všem z řad veřejnosti, kteří jsou tomuto boji nápomocni.

brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Kubík
náměstek policejního prezidenta
pro službu kriminální policie a vyšetřování
28. června 2024
 

vytisknout  e-mailem