Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Výroční zpráva NPC za rok 2020

Zveřejněná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi (26. června). 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2020 tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo a je doplněna statistickými a kazuistickými daty.

Drogovou scénu v roce 2020 ovlivnila opatření souvisejících s pandemií Covid-19. Dopady byly v jednotlivých krajích různé a v průběhu času se měnily. V počátcích platnosti mimořádných opatření byly zaznamenány především změny spočívající v nárůstu cen a snížení dostupnosti některých drog i uzavření některých distribučních kanálů a s tím související hledání nových dovozních a vývozních cest a obchodních míst. Koncová distribuce některých omamných a psychotropních látek spojených se situačním užíváním, byla významně ovlivněna opatřeními omezujícími hromadné akce. Na významu nabyly formy distribuce spojené s virtuálním prostředím, sociálními sítěmi v otevřeném i skrytém internetu.  

Omezení pohybu osob, uzavření řady obchodů, omezení služeb a pokles turistického ruchu přispělo také k významnému poklesu obecné kriminality a trestných činů souvisejících s drogami. Dílčí vliv se projevil také u sekundární drogové kriminality Dovoz prekurzorů drog do ČR z Polska, realizovaný nejčastěji přes zelenou hranici, byl rovněž omezen, což mělo za následek vyšší cenu léčiv s obsahem pseudoefedrinu a následně i vyrobeného metamfetaminu. Byl identifikován nárůst případů požárů a výbuchů souvisejících s tzv. „domácí komunitní“ výrobou drog (pervitin, Fénixovy slzy aj.). 

Česká republika i nadále představuje zemi s nejvyšším počtem odhalených varen metamfetaminu v Evropě, nikoliv však zemi s dominantním objemem výroby. Ve více jak 90 procentech převažují malé domácí laboratoře s výrobní kapacitou v řádech maximálně desítek gramů na jeden výrobní cyklus, jejichž produkce je určena výhradně pro domácí trh.

K nejvýznamnějším zdrojům metamfetaminu v Evropě aktuálně patří metamfetamin vyrobený mexickými zločineckými skupinami v průmyslových laboratořích, zejména v Nizozemí a Belgii, a metamfetamin dovážený mexickými zločineckými skupinami v řádech stovek kilogramů, zpravidla v kontejnerech nákladních lodí z Mexika. Mexické kartely používají pro výrobu metamfetaminu technologii, která umožňuje výrobu většího množství drogy na jeden výrobní cyklus a významně snižuje její cenu. Pro dosavadní metamfetaminový trh tak představuje významnou konkurenci. Na území Nizozemí tyto kriminální skupiny účelně kooperují s místními i jinými skupinami, mimo jiné i vietnamskými. K objemově významným záchytům mexického metamfetaminu došlo v Rakousku, Německu, Belgii, Francii, Španělsku, Nizozemí a na Slovensku. V Evropě jsou dále zachycována významná množství metamfetaminu prokazatelně původem ze zemí střední Asie (nejčastěji Afghánistánu) či z Iránu. V roce 2020 byl v koncové distribuci zaznamenán výskyt metamfetaminu průmyslově vyráběného mexickými organizovanými skupinami také do České republiky.

Drogová kriminalita spojená s konopnými látkami stále představuje, spolu s metamfetaminem, nejvyšší podíl odhalených drogových trestných činů. Odhalená nelegální produkce konopí v roce 2020, stejně jako v předešlých letech, zahrnovala provozy od několika rostlin až po pěstírny s kapacitou v řádech stovek rostlin, přičemž stále dominuje tendence zřizování menších pěstebních provozů, a to jak vnitřních, tak stále více i venkovních, sezónně, na území klimaticky příznivějších regionů. Nelegálně vypěstované konopí je i nadále organizovaně vykupováno osobami a skupinami s různou úrovní organizace, kteří jej dále přeprodávají částečně tuzemským, ale zejména zahraničním odběratelům, a to především do Německa, Polska, Rakouska, Maďarska, severských států a na Slovensko. V oblasti velkoprodukce konopných drog je i nadále registrováno intenzivní zapojení balkánských organizovaných kriminálních skupin, složených převážně z občanů Srbska, Černé Hory a Chorvatska.

Nouzový stav a přijatá pandemická opatření, zejména v podobě omezení pohybu, letecké dopravy a uzavření hranic, měla vliv na způsob dovozu kokainu na naše území a jeho následnou distribuci. Pokračujícím trendem, nabývajícím na významu je přesun obchodu do on-line prostředí a skrytých webů (Darknet). Prověřované případy ukazují na pokračující nárůst nelegálního obchodu s kokainem na území České republiky i jeho vyšší dostupnost. Celoevropsky se zvyšuje poptávka po této látce, což se odráží v její nadprodukci ve zdrojových zemích. 
I přes situaci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v průběhu pandemie Covid-19 v roce 2020 a s ním souvisejícím uzavřením některých distribučních míst či snížením poptávky po tabletách extáze v prostředí taneční zábavy a nočních klubů nelze hovořit o stagnujícím obchodu s látkou MDMA. Nadále tak lze konstatovat nárůst objemu obchodů s látkou MDMA, a to jak v podobě tablet XTC, tak i v podobě prášku určeného k dalšímu zpracování. Obchod se však více stáhl z veřejného prostoru do ústraní či do kyberprostoru.

Novým trendem, který byl v loňském roce zaznamenán, bylo zapojení zločineckých organizovaných skupin původem z Vietnamu do obchodu s MDMA, kterou tranzitní cestou přes Českou republiky vyváželi do Vietnamu, kde vzrůstá nejen její obliba, ale i cena.

V oblasti heroinu je Česká republika i nadále především tranzitní zemí, kdy většina zásilek je z našeho území dále přepravována přes Spolkovou republiku Německo dále do západní a severní Evropy. Objem obchodu s touto látkou na území České republiky již několikátým rokem klesá. V pouličním prodeji je stále častěji nahrazován látkami s obdobným účinkem, snadno dostupnými vysoce potentními syntetickými substituty opiátů, nejčastěji léčivými přípravky s  buprenorfinem. Únik těchto léčiv z buprenorfinové substituce do nelegálních drogových trhů, probíhá nejčastěji cestou oprávněných pacientů a vyznačuje se lokální podmíněností.

Rok 2020 byl ve znamení nárůstu spotřeby léčiv s obsahem psychoaktivních látek, zejména v kategoriích antidepresiv a hypnotik. Tyto látky byly lékaři pravděpodobně mnohem více předepisovány než v předchozích letech a vzrostl jejich nedovolený obchod, především ve virtuálním prostředí.

Ze zadržených Nových psychoaktivních (NPS) látek v roce 2020 vyplývá, že se na trhu zvyšuje jejich strukturní variabilita. Především byly zachyceny látky ze skupiny benzodiazepinů a derivátů methylfenidátu, dále byly zadrženy disociativní anestetika (deriváty fencyklidinu) a zaznamenán byl také nárůst různých druhů halucinogenů (deriváty LSD a tryptaminů). V počtu různých zadržených látek je patrný klesající trend u syntetických kathinonů a kanabinoidů. Přestože od roku 2015 pomalu klesá počet nově hlášených látek prostřednictvím systému včasného varování (EWS), absolutní počet nových látek na trhu neustále narůstá, stejně tak i množství jednotlivých záchytů NPS.

V roce 2020 byl v rámci trestních řízení vedených Národní protidrogovou centrálou zajištěn majetek a finančních prostředky v celkové výši 26.897.564,- Kč a omamné a psychotropní látky v hodnotě 32.050.134,- Kč. Kriminálním skupinám byla v této souvislosti způsobena celková reálná ekonomická ztráta ve výši 63.480.347,- Kč. 

Zpracovala:
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí                                                                                                                  brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
25. června 2021                                                                                                                                  ředitel 

vytisknout  e-mailem