Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály za rok 2022

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodu s nimi, který si připomínáme 26. června, zveřejňuje Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování každoročně své výroční zprávy. Publikace za uplynulý rok 2022 tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo a zároveň je doplněna aktuálními statistickými daty a kazuistikami. 

Rok 2022 byl ze společenského pohledu poznamenán nejen doznívající pandemií Covid-19, ale především konfliktem na Ukrajině a s ním spojenou migrační a ekonomickou krizí. Také tyto události  mají výrazný dopad na trestnou činnost všeobecně, drogovou problematiku nevyjímaje. Nelegální trhy s omamnými a psychotropními látkami včetně dalších závislostních látek mají svou vlastní dynamiku a dokáží velmi pružně reagovat na nové trendy, možnosti a formy distribuce, komunikace,  aktuální poptávku či nové metody produkce drog. V posledních letech v celé Evropě významně narůstá poptávka po metamfetaminu, na kterou reagují organizované skupiny pachatelů, které pocházejí například z Mexika či z dalších zdrojových zemí, jako je Afghánistán či Irán.  

Z pohledu distribuce drog stále větší oblibu získává prostředí internetu, skryté weby jako je darknet a především sociální sítě včetně jejich úzkého propojení s kryptoměnami a poštovními zásilkami. Přestože v České republice nadále dominuje prodej, distribuce a užívání konopných drog a metamfetaminu, do popředí vstupuje též téma zneužívání psychoaktivních léčiv a nezákonného obchodování s nimi. V roce 2022 byla zachycena a identifikována na území ČR nová léčiva s obsahem pseudoefedrinu nebo efedrinu, která byla bez povolení dovážena do České republiky, kde docházelo k jejich zneužití ve formě prekurzoru pro výrobu metamfetaminu.  

Významný úspěch byl zaznamenán z pohledu množství zajištěného kokainu v roce 2022, které činilo téměř 1,2 tuny, ve dvou prověřovaných případech nálezu této látky mezi zbožím v prodejnách velkého obchodního řetězce s potravinami. Mezinárodním fenoménem poslední dekády zůstávají nadále nové psychoaktivní látky. V tomto ohledu jsou realizovány četné legislativní  kroky, a proto i tomto roce, obdobně jako v letech minulých, došlo k rozšíření seznamu omamných a psychotropních látek novelou Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1. červenci 2022. Na seznam zakázaných látek bylo zařazeno celkem 283 nových látek, z toho 155 syntetických kanabinoidů, 22 syntetických benzo­diazepinů a 86 kathinonů.

Nelze opomenout ani celosvětové snahy o určitou formu liberalizace přístupu k návykovým a jiným psychoaktivním  látkám,  především v oblasti regulace konopí a produktů z něj. K 1. lednu 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, kterou byl zvýšen limit obsahu účinné zakázané látky THC v pěstovaném technickém konopí z 0,3% na 1%. Česká protidrogová scéna i politika prochází v posledním období velmi dynamickými změnami, na které je nutno ze strany bezpečnostních složek průběžně reagovat.

Neméně významné jsou i preventivní aktivity příslušníků Národní protidrogové centrály SKPV v oblasti primární protidrogové prevence,  jež jsou podněcovány i stále rostoucí poptávkou veřejnosti,  s cílem zajistit lepší informovanost a edukaci společnosti ve smyslu snížení negativních  kriminogenních faktorů a ochrany společnosti, zejména pak s ohledem na zranitelnou skupinu dětí a mladistvých.

     brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
                         ředitel
                 26. června 2023

vytisknout  e-mailem