Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyřizování trestních oznámení

Žadatel se domáhal odpovědí na následující otázky: 

  • Zda byla všechna podání občanů – oznámení - trestní oznámení na policisty činné u Policie ČR, prověřována v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestním řádem.
  • Zda byla všechna, podání občanů – trestní oznámení, na policisty činné u Policie ČR, které obdrželo Policejní prezídium České republiky, dále jen PP ČR, předány příslušným orgánům k prověření.
  • Zda bylo trestní oznámené ze dne 6. 2. 2013 na příslušníka policie České republiky, cituji: Trestní oznámení na veřejného činitele, policistu činného (r. 2011) u PČR, SKPV OŘ, npor. Bc. David Dočkal, kdy jako komisaře ze Služby kriminální policie a vyšetřování, Odboru hospodářské kriminality, 3. oddělení, Vítkova 266/16, 186 21 Praha 8, zneužil nezákonným způsobem svého postavení nezákonnou manipulací se spisem, to aby ovlivnil průběh vyšetřování závažné trestné činnosti pod čj. ORIII-28593-8/ČJ-2010-001393, kdy nezákonným způsobem manipuloval se spisem, prověřeno v souladu se zákony České republiky a EU.
  • Zda mohly, úřední osoby, příslušníci Policie ČR, nezákonným způsobem manipulovat s obsahem, podání občanů, kdy občanům, bylo vnucováno, že oznámení - trestní oznámení není trestní oznámení, aby bylo znemožněno prověřování nezákonné činnosti některých policistů činných u policie ČR.
  • Jaká opatření, byla ze strany PP ČR učiněna aby, byla oznámení - trestní oznámení, učiněná občany, prověřována podle obsahu a ne podle libovůle úředních osob, které neetickým a nemorálním jednáním manipulují s listinami, aby ovlivnily řízení.
 
Policie České sdělila žadateli následující:
 
Ad 1 Policie České republiky není příslušná k prověřování trestních oznámení směřujících proti příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky. Podle § 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vyhledávání, odhalování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník nebo zaměstnanec Policie České republiky, a rovněž vyšetřování trestných činů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky úkolem Generální inspekce bezpečnostních sborů. V tomto bodě proto povinný subjekt žádost odkládá podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., neboť se nevztahuje k jeho působnosti, a odkazuje žadatele na Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 
Ad 2 Policie České republiky posuzuje podání v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), podle jeho skutečného obsahu bez ohledu na to, jak je označeno. Pokud podání obsahuje informace nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin a že jeho pachatelem mohl být příslušník nebo zaměstnanec Policie České republiky, je takové podání bezodkladně postoupeno Generální inspekci bezpečnostních sborů (viz ad 1.1). Pokud je podání podle svého obsahu vyhodnoceno jako stížnost, Policie České republiky postupuje podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. Je-li podání vyhodnoceno jako upozornění, Policie České republiky postupuje podle § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ad 3 V tomto bodě povinný subjekt vyhodnotil žádost jako dotaz na názor. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory.
 
Ad 4 Ne. 
 
Ad 5 Při posuzování obsahu konkrétního podání se úsudek podatele nemusí shodovat s úsudkem příslušníka či zaměstnance Policie České republiky, který podání vyřizuje. Má-li podatel výhrady vůči tomu, jak bylo jeho podání Policií České republiky vyřízeno, může učinit oznámení přímo státnímu zástupci anebo, směřuje-li podání vůči příslušníku či zaměstnanci Policie České republiky, přímo Generální inspekci bezpečnostních sborů.   
                 
PhDr. Jiří Vokuš, 2. června 2015

vytisknout  e-mailem