Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyřizování stížností Policií ČR

Žadatel požadoval odpovědi na následující otázky: 1. Jsou u Policie ČR ještě vyřizovány stížnosti a jakým způsobem? 2. V jakých lhůtách?  

Odpověď:
 
1.  Ano, u Policie ČR jsou vyřizovány stížnosti a to podle ust. § 175 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu.
 
     Za stížnost se podle správního řádu považuje podání dotčených fyzických a právnických osob směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany, např. možnost podat proti nesprávnému postupu správního orgánu odvolání nebo jiný opravný prostředek. Stížností lze napadat pouze chování pracovníka správního úřadu (jeho osobnostní projevy zejména nezdvořilost, nevstřícnost, porušování zásad slušného chování), které je v přímé souvislosti s výkonem jeho pravomoci a souvisí s výkonem veřejné správy. Stížností lze napadat i nesprávný úřední postup, pokud správní řád k jeho napadnutí nestanoví jiný opravný prostředek či procesní úkon.
 
     Potvrzení příjmu stížnosti ani vyrozumění stěžovatele o nutnosti překročení lhůty stanovené k vyřízení stížnosti správní řád výslovně neukládá. Nicméně z hlediska naplňování principu dobré správy je takové potvrzení a vyrozumění žádoucí a v rámci uskutečňování metodické činnosti odborem vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR doporučováno.
 
 2. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 60 dnů. Je stanovena v ustanovení § 175 odst. 5 správního řádu a počítá se ode dne doručení tomu správnímu orgánu, v jehož působnosti bude stížnost vyřízena.


16. 10. 2008

vytisknout  e-mailem