Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyřizování oznámení občanů

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Zda policie je oprávněna a na základě jakých zákonných zmocnění vyzývat oznamovatele, aby si svá oznámení posílali na místně příslušná oddělení, případně se tam dostavovali.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli, že žádný právní předpis ani interní akt řízení neupravuje možnost Policie České republiky vyzvat oznamovatele, aby své oznámení zaslal věcně a místně příslušnému orgánu.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem