Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyřazování služebních motorových vozidel

Žadatel se domáhal informací ohledně vyřazování a prodeje služebních motorových vozidel. Konkrétně požadoval odpovědi na následující otázky: 


1. Na základě jakých kritérií se rozhoduje o vyřazování služebních vozidel Policie ČR? Například kolika tisíc najetých kilometrů musí vozy dosáhnout apod.

2. Jakým způsobem pak probíhá prodej takto vyřazených služebních vozidel?

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
1. Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra České republiky ze dne 18. května 2006 jsou pro provoz vozidel Policie České republiky stanoveny doporučené normy životnosti. Pro nejpočetněji zastoupený typ vozidla, tj. „automobil osobní silniční“ tovární značky Škoda Octavia, je to konkrétně 220 000 km a 7 let provozu. Naplnění jedné nebo obou doporučených norem je jedním, nikoli však jediným kritériem pro vyřazení vozidla z provozu. Rozhodujícími kritérii jsou skutečný technický stav vozidla a finanční možnosti daného útvaru Policie České republiky.
2. Prodej vyřazených služebních dopravních prostředků se řídí platnými právními předpisy. Součásti Policie České republiky působící na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje předávají majetek určený k prodeji Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, které organizuje jeho prodej ve vlastní režii. Ostatní útvary Policie České republiky zveřejňují informace o majetku určeném k prodeji na internetu (www.policie.cz) nebo na úředních deskách, případně umožňují jeho fyzickou prohlídku. Prodej nepotřebného majetku se uskutečňuje buď jednotlivě, nebo v balíčcích obálkovou metodou s jediným kritériem, kterým je nejvyšší cenová nabídka.

PhDr. Jiří Vokuš, 15. prosince 2014
 

vytisknout  e-mailem