Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Výměna dobré praxe s Bosnou a Hercegovinou

V týdnu 4. – 8. června 2018 uvítalo Ředitelství služby cizinecké policie v rámci projektu „Praxe Policie ČR v oblasti daktyloskopování cizinců“, který realizuje v programu „Bezpečnostní rozvojové spolupráce“, delegaci čtyř specialistů z Bosny a Hercegoviny. 

Uvedený projekt je zaměřen na problematiku identifikačních úkonů a Ředitelství služby cizinecké policie jej zpracovalo jako reakci na migrační krizi v roce 2015. Potřeba přesné identifikace osob se v době migrační krize stává zásadní, neboť pohyb migrujících cizinců je nezbytné nejen monitorovat, ale zároveň každou osobu vstupující do schengenského prostoru je potřeba identifikovat, resp. zaregistrovat. Významným osobním údajem při registrování jsou daktyloskopické otisky, které jsou na rozdíl od dalších údajů sdělených cizincem nezaměnitelné a tudíž pro účely budoucí identifikace klíčové.

Po dobu trvání projektu byla spolupráce navázána se zeměmi regionu západního Balkánu, tedy s Makedonií, Srbskem, Albánií, Černou Horou a letos s Bosnou a Hercegovinou, tj. se zeměmi s bohatými zkušenostmi z probíhající migrační krize.

Účelem projektu je reciproční výměna informací o práci a zkušenostech policie dotčených zemí. Projekt je rozdělen na dvě části. V první části navštěvují specialisté z partnerských zemí Českou republiku, ve druhé části specialisté z Ředitelství služby cizinecké policie pod vedením plk. Ing. Mileny Křivánkové Beranové a z Kriminalistického ústavu pod vedením plk. Mgr. Jana Lehkoživové navštěvují vybraná pracoviště zabývající se identifikačními úkony v partnerských zemích. V rámci těchto setkání jsou recipročně řešeny otázky týkající se národní právní úpravy problematiky biometrických údajů ve srovnání s právní úpravou EU, zpracovávání daktyloskopických otisků a fotografie v klíčových informačních systémech, zpracovávání a vyhodnocování (verifikace) daktyloskopických otisků a fotografie znalcem. Konkrétně je pak pozornost věnována praktickým zkušenostem a postupům na mezinárodních letištích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

V Praze dne 12.6.2018                                                                                                                                                                                             kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem