Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon práva shromažďovacího a jeho aktuální omezení

Policie České republiky v návaznosti na četné dotazy i blížící se víkend informuje, že právo shromažďovací je v současné době omezeno usnesením vlády o přijetí krizového opatření č. 216/2021, ve znění usnesení vlády č. 218 a 244/2021. 

To znamená, že právo pokojně se shromažďovat je od 4. do 21. března 2021 omezeno nejen počtem účastníků (max. 100), ale i místem jejich trvalého pobytu nebo bydliště a časově. Shromáždění lze podle výše uvedených usnesení vlády uskutečnit pouze v době od 05.00 do 20.59 hod a smějí se jej zúčastnit pouze osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese, kde se shromáždění koná. I nadále platí, že shromáždění lze konat pouze mimo vnitřní prostory staveb, účastníci musí být ve skupinách nejvýše 20 osob, mezi skupinami musí být zajištěn rozestup větší než 2 metry a všichni účastníci shromáždění jsou povinni mít nasazen předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku, resp. obdobný prostředek, splňující předepsanou normu).

Policie České republiky žádá svolavatele i účastníky shromáždění, aby shora uvedená pravidla respektovali a zároveň deklaruje svoji připravenost provádět kontrolu jejich dodržování. Společně s místně příslušným úřadem se zaměří zejména na to, aby se shromáždění účastnily skutečně jen osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v daném okrese, aby se neshromažďovalo více než 100 osob, a aby účastníci shromáždění dbali předepsané ochrany dýchacích cest.

plk. Ondřej Moravčík
5. března 2021

vytisknout  e-mailem