Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyjádření ředitele krajského ředitelství

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté budou dohlížet na dodržování nových vládních opatření. 

Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám připomenout, že od zítřejšího dne platí na území celé České republiky nová krizová opatření, která se dotýkají zejména omezení volného pohybu osob, omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb. Rovněž bude platit nové mimořádné opatření, které se vztahuje k úpravě povinností v souvislosti s nošením ochranných prostředků sloužících k zakrytí nosu a úst. Tato opatření samozřejmě budou platit i na území Plzeňského kraje.

Chtěl bych Vám alespoň ve zkratce shrnout ta nejdůležitější pravidla, abychom předešli zbytečným problémům a nedorozuměním.

Jedním z krizových opatření bude omezení volného pohybu osob, který bude nyní umožněn pouze v rámci okresu, ve kterém žijete. Samozřejmě i zde platí výjimky, jako je např. cesta do zaměstnání, návštěva lékaře či obstarání důležitých potřeb pro vaše blízké, apod. Např. vycházky a pobyt v přírodě budou však možné pouze na území vaší obce. Co se týká ochranných prostředků k zakrytí nosu a úst, je nutné, abyste měli v zastavěných územích obcí minimálně zdravotnickou roušku, ve vybraných zařízeních pak používali výhradně respirátor.

Policisté v Plzeňském kraji se budou od zítřejšího dne zaměřovat na kontrolu dodržování platných vládních opatření, a to formou namátkových kontrol. Především na území města Plzně spolupracujeme s Městskou policií Plzeň, v brzké době máme přislíbenou pomoc i ze strany dalších subjektů. Co se týká případných protiprávních jednání, budeme je řešit individuálně, vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, ale vzhledem k závažnosti situace důsledně.

Chtěl bych Vás požádat o spolupráci. Situace na území Plzeňského kraje, s ohledem na počet nakažených a na celkový vývoj epidemické situace, je velmi nepříznivá. Bez zodpovědného přístupu každého z nás není možné tento stav zvrátit a změnit k lepšímu. Věřím, že většina občanů v Plzeňském kraji si je vědoma vážnosti situace, se kterou se všichni potýkáme, a pevně doufám, že se lidé v našem kraji budou chovat tak, aby co nejvíce chránili své vlastní zdraví, zdraví svých blízkých i ostatních spoluobčanů. Uvědomme si, prosím, že naše zodpovědné jednání směřuje mimo jiné i k tomu, aby zejména lékaři, a všechen zdravotnický personál, čelili co možná nejmenšímu počtu vážně nemocných, neboť jejich pomoc může kdykoliv potřebovat každý z nás.

Činnost policistů, kteří budou kontrolovat dodržování nařízených opatření, proto nechápejte pouze jako čistě represivní záležitost. Naše kroky směřují k tomu, abychom společně dokázali situaci zvládnout a vrátili se co nejdříve k normálnímu životu. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild
                                                                                                                                        ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

por. Mgr. Pavla Burešová
28. února 2021

vytisknout  e-mailem