Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Optimalizace

KRAJ - Vyjádření ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje k informacím v článku 

 

Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Ing. Ondřej Musil, považuje za vhodné vyjádřit se ke znění článku vydaného 20. června 2022 v regionálním tisku. Předmětem článku, který můžete shlédnout v tomto odkazu, jsou informace týkající se probíhající optimalizace policejních služeben v někerých částech Libereckého kraje. 

Vyjádření plk. Ing. Ondřeje Musila, ředitele KŘP Libereckého kraje:

Dovolte, abych se vyjádřil k článku, který vyšel 20. června 2022 ve vydání MF Dnes pro Liberecký kraj. Jedná se o článek s názvem „Zachovejte u nás policii, vyzývají lidé v pohraničí“.

Je velmi nezvyklé zaobírat se tématem policejní optimalizace a nedat přitom prostor pro vyjádření stěžejnímu subjektu, kterým je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Čtenáři je nabízena jednostranná a v konečném výsledku zavádějící verze mediálního sdělení.
V rámci objektivity a samozřejmě také věcnosti a dodržení jisté faktické formy příspěvku, by měl být dán prostor také našemu útvaru. Krajské ředitelství nebylo deníkem nijak vyzváno k vyjádření, k upřesnění možných nesrovnalostí, ba ani k reakci na článek samotný, přitom jsem přesvědčen, že by k tomu v takovýchto tématech mělo zcela jistě docházet. 

V článku je hned několik zavádějících a ve své podstatě neověřených informací, které se v jistém slova smyslu mohou přímo dotýkat dobrého jména Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje. Jde například o výroky týkající se slučování, jenž je předkládáno veřejnosti jako rušení policie v dané lokalitě, nebo spekulace o narůstajícím počtu důstojníků či zhoršení dojezdových časů apod.

Celý proces tzv. optimalizace výkonu služby jednotlivých útvarů plnících úkoly služby pořádkové policie byl zahájen 1. dubna 2022. Předcházela mu důkladná analýza trvající jeden rok, ze které například vyplynul nepříznivý trend personálního vývoje a její predikce, zefektivnění výkonu služby zapojením nových technologií a další. Nejedná se tedy o žádné slučování, jak zaznělo v článku, které by mohlo zavdávat u čtenářů důvody k tomu předpokládat, že mohou zanikat některá obvodní oddělení v oblastech dotčených tímto reformním krokem. Počet obvodních oddělení na území optimalizací dotčených součástí zůstává neměnný! Cílem tohoto opatření tak je nastavení efektivního výkonu služby, který by měl být občanům dostupnější a rychlejší.

V praxi to znamená, že dvě oddělení jsou zastřešena jedním, které má ve své podstatě roli velitelskou a logistickou, což ve své podstatě vede k většímu počtu policistů, kteří jsou dostupní pro výkon služby přímo v terénu. To je zcela v rozporu s uveřejněným výrokem, tj.: „je zvláštní, že roste počet důstojníků s vyšší hodností, ale počet policistů, kteří chrání občany v terénu, je stále méně“. V souvislosti s optimalizací došlo naopak ke snížení počtu policistů, kteří se do této doby zabývali administrativou na dotčených obvodních oddělení. Každé z těchto oddělení mělo svého vedoucího a jeho zástupce. Nyní je v některých optimalizovaných odděleních vedoucí policista jeden s jedním svým zástupcem, v dalších pak například se zástupci dvěma. Reálně tak došlo k tomu, že minimálně jeden, dva policisté se nyní mohou navíc věnovat běžnému výkonu služby, což má za následek posílení této činnosti. Abych se vrátil k tématu optimalizace. Proces optimalizace je postupný a zohledňuje nejen aktuální a dlouhodobé personální stavy, ale reaguje také na vývoj bezpečnostní situace v dotčených oblastech. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje tak jako správný hospodář, který využívá ať lidské, tak také ekonomické zdroje, musí z důvodu jejich efektivního využití zcela pochopitelně tyto vlivy vnímat, vyhodnocovat je a aplikovat takové instrumenty, aby byla zajištěna nejen bezpečnost v daných oblastech, ale také přímý a řádný výkon služby.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje proces optimalizace bedlivě sleduje a na základě shromážděných dat vyhodnocuje celkovou situaci v regionech dotčených optimalizovaným výkonem služby při současném zachování všech obvodních oddělení a všech doposud na nich sloužících policistů.

Dovolte mi ohradit se také k výroku v článku, který zmiňuje zhoršení dojezdových časů v optimalizací dotčených lokalitách. Sledujeme i tento faktor. V porovnání s dojezdovými časy za uplynulý rok, se v tomto roce nijak nezměnily a zůstávají na stejných číslech.

Na závěr bych rád uvedl také to, že co do počtu policistů, působících v lokalitě Nového Města pod Smrkem, Hejnic a Frýdlantu, jsme na 94 % optimálního personálního stavu. Nelze tedy spekulovat či vytvářet pochybnosti o nedostatečném plnění povinností vyplývajících z činnosti Policie České republiky.

Fabulace o tom, že „po chystané reorganizaci tu nezbyde téměř nikdo“, je v kontextu současné optimalizace lichá, neboť jak jsem již zmínil, stavy policistů na jednotlivých obvodních odděleních jsou zachovány tak, jak tomu bylo před 1. dubnem 2022, kdy optimalizace započala. Nutno však podotknout, že vliv na počty policistů má především věková obměna sboru jako takového napříč kraji, tedy odchody policistů do civilu. V lokalitě Frýdlantska, a to je podstatné nejen pro zachování standardního výkonu služby, působí i další policejní síly. Například policisté Dopravního inspektorátu Liberec, Pohotovostního a eskortního oddělení, služební hipologie a kynologie, ale i policisté Odboru cizinecké policie. Celkový počet policistů podílejících se na výkonu služby v této lokalitě tak dosahuje bezmála sedmi desítek, což je v kontextu k bezpečnosti této lokality dostačující.

                                                plk. Ing. Ondřej Musil 

vytisknout  e-mailem