Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhodnocení nelegální migrace za rok 2015

Cizinecká police zajistila na území České republiky v uplynulém roce celkem 8 563 nelegálních migrantů.  

V porovnání s rokem 2014 se tak jedná o vysoký nárůst, a to o 3 741 osob (tj. +77,6 %). Legálně pak na našem území pobývá 467 562 cizinců, což představuje nárůst o 15 639 osob oproti roku 2014.

V rámci jednotlivých měsíců se počet zajištěných cizinců od začátku roku až do měsíce května pohyboval v rozmezí 400 - 500 osob. V červnu bylo zajištěno již 585 osob, 1 050 cizinců v červenci a v srpnu zaznamenali policisté dosavadní měsíční rekord - 1 767 nelegálních migrantů. Od září (1 290) pak tato čísla klesala (ačkoli se stále jednalo o vysoký měsíční počet). V říjnu (479), listopadu (462) a prosinci (372) pak statistika vykazuje opět standardní měsíční průměr.

Z hlediska státní příslušnosti nelegálních migrantů, převládají občané ze třetích zemí (8 163 osob, tj. 98,1 %) nad občany EU. První místo ve statistice v důsledku zvýšeného tlaku tranzitní nelegální migrace obsadili občané Sýrie (2 016 osob, tj. 24,7 % z celkového počtu občanů 3. zemí). Na druhém místě se umístili občané Ukrajiny (1 224 osob, tj. 14,9 %), kteří většinou na naše území vstupují legálně a překračují poté povolenou dobu pobytu. Na třetí místo ve statistice se zařadili občané Kuvajtu (588 osob, tj. 7,2 %), kdy se jedná zejména o lázeňské hosty, kteří nevycestují v době platnosti pobytu. Na čtvrtém místě jsou občané Afghánistánu (583 osob, tj. 7,1 %) a na pátém místě se umístili občané Iráku (403 osob, tj. 4,9 %). Příslušníci obou státních příslušností nelegálně tranzitovali přes naše území. V meziročním srovnání sledujeme nejvyšší nárůsty u občanů Sýrie (+1 874 osob, tj. +1 319,7 %), Afghánistánu (+520 osob, tj. +825,4 %), Iráku (+387 osob, tj. +2 418,8 %), a Pákistánu (276 osob, +256, tj. +1 280,0 %).

Všichni cizinci, u kterých se projevil nejvyšší meziroční nárůst počtu, patří mezi státní příslušníky, kteří nelegálně tranzitují přes území ČR. Tito migranti vstupují na území ČR z Rakouska nebo Slovenska a mají v úmyslu pokračovat do dalších západních zemí, resp. Německa a Skandinávie. Hlavním modem operandi nelegální migrace je zneužívání azylových procedur členských států EU/Schengenu a při pohybu přes území využívají zejména mezinárodních vlakových spojů. Po zavedení opatření na vytipovaných rizikových vlakových spojích došlo k přesměrování také na silniční přepravu (autobusy a automobily) a masivnímu využívání služeb převaděčů.

Návratové procesy

V roce 2015 bylo vydáno 3 009 rozhodnutí o správním vyhoštění, což je o 860 případů více oproti roku 2014. Soudy České republiky pak vyslovily trest vyhoštění v dalších 1 013 případech. V rámci readmisních řízení bylo do sousedních států předáno 1 396 osob, nejvíce do Rakouska (1 078), dále na Slovensko (258) do Německa (52) a do Polska (8).

Značná část zajištěných nelegálních migrantů požádala o azyl v jiných členských státech EU. Tyto osoby byly průběžně vraceny v rámci tzv. Dublinského nařízení do zemí, ve kterých požádali o azyl. Do České republiky v uplynulém roce takto vstoupilo 1 882 osob, z toho 203 naše území již opustilo.

Převaděčství

V roce 2015 bylo zadrženo celkem 168 osob, které napomáhaly k nelegálnímu pobytu. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná rovněž o nárůst, a to o 37 osob (tj. +28,2 %). Na prvním místě ve statistice se umístili občané České republiky (40 osob), i přesto však u nich policisté evidují největší meziroční pokles (-40 osob, tj. -50,0 %). Na druhém místě jsou s počtem 23 osob občané Sýrie, třetí jsou občané Maďarska (15 osob), dále následují občané Švédska (12 osob, kdy podle jmen lze usuzovat na jejich arabský původ) a Iráku (10 osob). V porovnání se shodným obdobím 2014, ve kterém policisté odhalovali osoby zejména při napomáhání k pobytu formou obstarávání falešných potvrzení k pobytu, účelového pozvání atd., tak tento rok výrazně převládaly osoby, které napomáhaly k nelegálnímu překročení státní hranice, tj. převaděči.

K zajišťování nelegálních migrantů z hlediska jednotlivých teritorií docházelo v minulém roce nejvíce v Jihomoravském kraji, dále v Praze, na třetím místě statistiky je Ústecký kraj, následují střední Čechy a Plzeň.

Padělání a pozměňování dokladů

Za uplynulý rok 2015 policisté cizinecké policie zajistili ve vnitrozemí České republiky a na letištních 2 502 neregulérních veřejných a dalších listin, dokladů a cenin. Jedná se o navýšení o 1 532 dokladů oproti roku 2014 (odhaleno 970 dokladů). Přičemž je třeba zdůraznit, že drtivá většina tranzitních nelegálních migrantů, vstupujících na naše území, neměla doklad vůbec žádný.

Nejčastěji jsou padělány doklady České republiky (1494, jedná se však nejčastěji o různé ceniny, dálniční známky, listiny, razítka apod.)V oblasti dokladů či průkazů totožnosti se nejčastěji padělají doklady Rumunska (161), Itálie (101), Litvy (46) a Řecka (38). Nejčastěji se padělaným dokladem prokazovali státní příslušníci Ukrajiny, druzí jsou Somálci, třetí Syřané a na čtvrtém místě statistiky jsou občané Albánie.

Současný stav nelegální migrace

Za první čtyři týdny roku 2016 bylo na území České republiky zadrženo 41 nelegálních migrantů a sledujeme nadále klesající trend. V zajišťovacích zařízeních je k dnešnímu dni umístěno celkem 90 cizinců, z nichž 9 je v Bělé Jezové, 29 ve Vyšních Lhotách a 52 v Drahonicích. 

plk. Mgr. Kateřina Rendlová, 4. 2. 2016

vytisknout  e-mailem