Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení kriminality za rok 2020

Ms kraj: Kriminalita v Moravskoslezském kraji a další informace 

Policisté v Moravskoslezském kraji v roce 2020 vyšetřovali nebo prověřovali celkově 19 635 trestných činů. Objasnili 10 719 skutků a objasněnost je tedy 54,59 %. Pokud přičteme 1 997 dodatečně objasněných věcí, činí objasněnost 64,67 %. Oproti roku 2019 jsme zaznamenali pokles evidovaných trestných činů o 4 250 (- 17,8 %). Pokles byl v podstatě ve všech oblastech – ať se jednalo o kriminalitu majetkovou, násilnou i další. Nejmarkantnější poklesy byly u krádeží kapesních (- 436 skutků, tj. – 48,07 %), zatajení věci (- 139 skutků, tj. – 48,26 %) a například také u zanedbání povinné výživy (- 406 skutků, tj. – 31,21 %).  Vyšší počet skutků jsme zaznamenali u trestného činu padělání a pozměnění peněz (+ 49 skutků, tj. 74,24 %) nebo u krádeží součástek motorových vozidel (+ 63 skutků, tj. 38,18 %). Nedisponujeme jednoznačnou odpovědí, do jaké míry měla nebo mohla mít epidemiologická situace vliv na celkový pokles kriminality. Lze však usuzovat, že Covid-19 byl jedním z faktorů.

V celorepublikovém srovnání je Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje s počtem 19 635 trestných činů druhé nejzatíženější krajské ředitelství. Z grafu lze také vyčíst, že samotné Městské ředitelství policie Ostrava (součást našeho krajského ředitelství) se výši kriminality zařadilo před šest celých krajských ředitelství.

Z pohledu rozložení nápadu kriminality do jednotlivých okresů zjistíme, že v loňském roce měla téměř 40 % podíl Ostrava, následoval okres Karviná a okres Frýdek-Místek. Všechny okresy vykazují snížení evidované kriminality.

Z početního hlediska u jednotlivých trestných činů drží primát krádeže v jiných objektech, následují krádeže vloupáním do ostatních objektů a pomyslné třetí místo přináleží maření výkonu úředního rozhodnutí. Z celkové kriminality zaujímá nejvyšší podíl kriminalita obecná (75%; početně se jedná především o skutky majetkové, následují skutky ostatní, násilné a mravnostní trestné činy), zbývající kriminalita tvoří 15 % a hospodářská 10 %.

Z oblasti obecné kriminality nelze opomenout mimořádnou událost, ke které došlo dne 8. srpna 2020 odpoledne. Čtyřiapadesátiletý muž měl vlít do prostoru bytu a na vstupní dveře bytu v 11. patře domu v Bohumíně hořlavou látku a zapálit ji. Při požáru zemřelo 11 osob a 10 osob utrpělo zranění.

Loni v srpnu ukončili kriminalisté prověřování případu, kdy 42letý muž dne 10. prosince 2019 zastřelil ve Fakultní nemocnici Ostrava sedm osob a dvě osoby utrpěly těžká zranění.

Statistika vražd vykazuje za loňský rok 13 případů. Moravskoslezští kriminalisté všechny skutky objasnili. Z hlediska způsobu provedení převládalo použití nože, následovaly údery a kopy do hlavy. Motivem vražd byly nejčastěji, v 10 případech, osobní vztahy.

Co se týká postavení (pachatel / oběť), až na jeden se ve všech případech jednalo o osoby, které se znaly (jedna vražda – osoby se sice neznaly, ale jednání měl předcházet vzájemný konflikt). Některé případy jsou na objasnění vskutku složitější a zjištění pachatele předchází precizní, mravenčí práce kriminalistů, kteří kolikrát zpočátku vycházejí z minima informací. Uvedené dokládá případ z počátku července, kdy bylo nahlášeno pohřešování ženy z Karvinska. Vskutku náročným prověřováním všech informací, včetně pátracích akcí a tedy za součinnosti množství policejních složek a služeb, zjistili kriminalisté, že na smrti původně pohřešované ženy, jejíž tělo bylo nalezeno, měla podíl cizí osoba. Ze zvlášť závažného zločinu vraždy byl obviněn 38letý muž (viz Obviněn z vraždy pohřešované ženy - Policie České republiky ).
Požár domu v Bohumíně ze srpna je vyšetřován jako několikanásobná vražda.

Z ranku obecné kriminality stojí za zmínku dozajista i znázornění v prezentaci oblasti TOXI a v té souvislosti připomenu akci MIDAS (viz Akce MIDAS - Policie České republiky ) - pět mužů a jedna žena měli nejméně od začátku roku 2019 do poloviny června 2020 na území Moravskoslezského kraje, zejména měst Ostravy a Frýdku-Místku, se společným záměrem získat co nejvyšší majetkový prospěch. Jako organizovaná skupina osob podílejících se každý svou dílčí úlohou měli opakovaně vyrábět a distribuovat pervitin. Do chvíle, než byli podezřelí zadrženi, měli dle zadokumentovaných informací od konce roku 2019 vyrobit nejméně 11 kg pervitinu (gram se průměrně prodává za 1000 Kč).  

Rovněž v oblasti hospodářské kriminality jsme oproti roku 2019 zaznamenali pokles, konkrétně o 308 skutků (- 13,3 %). Bez zajímavosti není určitě informace o výnosech z trestné činnosti – loni se na seznamu zajištěných věcí jakožto výnosů z trestné činnosti objevila loď v hodnotě přesahující 6 milionů korun nebo obytný vůz (autobus). Zajišťovaly se také nemovitosti, vozidla a finance na účtech i v hotovosti. Součástí hospodářské kriminality je i daňová trestná činnost – některé případy vykazovaly škodu nejméně 5 milionů korun. A v akci byla i loni KOBRA, tedy metoda uvedeného názvu. Vykazuje  17 trestních věcí, které byly loni prověřovány či vyšetřovány (tzn. včetně pokračování trestních řízení u spisů z let přechozích). V rámci probíhajících trestních řízení v roce 2020 bylo zajištěno a zachráněno téměř 99 milionů korun. Škoda u případů, které byly zaevidované v loňském roce, přesáhla 95 milionů korun.

Zajímavým údajem je počet volání na tísňovou linku Policie ČR 158 – loni se jednalo o 158 888 hovorů (434 hovorů na den). Srovnáním s rokem předchozím zjistíme, že se jedná o 10 407 volání více (+ 7 %). S každým navýšením souvisí vyšší nároky na reakci a činnost policistů. Rovněž zde je možné usuzovat, že epidemiologická situace v návaznosti na onemocnění Covid-19 bude jedním z faktorů mající na vyšší počet  telefonátů vliv. S uvedeným úzce souvisí „akceschopnost“, tzn. dojezdový čas na místo události. Loni se v průměru jednalo o 305 sekund, tj. 5 minut a 5 sekund.

Při hodnocení roku 2019 nelze vynechat oblast činnosti policistů související právě s epidemiologickou situací a COVID-19. V prezentaci jsou popsány mnohé zcela nové úkoly, které policisté zajišťovali. Na jaře se jednalo primárně o znovuzavedení kontrol na státních hranicích, nás se týkaly kontroly na hranicích s Polskou a Slovenskou republikou. Na podzim pak začaly desítky moravskoslezských policistů s trasováním osob nemocných Covidem-19 a jejich rizikových kontaktů. Jedná se o telefonické kontaktování osob, které realizují vybraní policisté mající zkušenosti odpovídající problematice trasování. 

COVID-19 ještě jednou, tentokrát z pohledu vyšetřování dvou zaznamenaných případů šíření nemoci.
Bruntálsko, duben: Muž se vrátil z ciziny. Podstoupil testy na příznaky nemoci COVID-19, na jejichž základě mu bylo potvrzeno, že je pozitivní. I přes vyrozumění o nutnosti dodržovat karanténu se měl bez jakýchkoliv ochranných pomůcek  opakovaně volně pohybovat v činžovním domě a také před domem na místech veřejnosti přístupných. Muž byl obviněn z trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Nový Jičín, květen: Žena (32 let) byla poučena, že vzhledem k pozitivitě musí dodržovat pravidla karantény, mimo jiné se vyhnout hromadné dopravě. Přesto si dne 10. 5. 2020 objednala taxík, který ji vozil po Novém Jičíně. Navštívila nemocnici, nákupní centrum a pohybovala se na veřejnosti přístupných místech bez ochrany dýchacích cest. 

Bez zajímavosti není určitě informace o více než 100 případech pronásledování vozidel a prezentace obsahuje i základní data k počtu nehod, detailnější informace k nehodovosti za rok 2020 zde: Vyhodnocení nehodovosti - Policie České republiky . Své místo v prezentaci má samozřejmě také prevence, konkrétně se jedná o informace k dvojici nových preventivních projektů krajského ředitelství a aktivitě v čase vánočním.
 

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 22. ledna 2021

vytisknout  e-mailem