Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení kriminality, nehodovosti

Ms kraj - a další informace z činnosti policistů za rok 2022 

V oblasti kriminality došlo v našem kraji tak, jako v celé České republice, k meziročnímu nárůstu.  V roce 2022 moravskoslezští policisté prověřovali a vyšetřovali celkem 21 884 trestných činů, což bylo o 22,5% více, než v roce 2021. S dodatečně objasněnými skutky z let předchozích činí objasněnost 59,2 %.  Nápad trestné činnosti se přiblížil roku 2019.  Na zvýšení počtu evidovaných trestných činů mělo zřejmě vliv uvolnění restrikcí a opatření v souvislosti s pandemií Covid-19, které po dva předešlé roky vedly mj. ke snížení evidované trestné činnosti.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je v celorepublikovém srovnání druhé nejzatíženější z pohledu nápadu trestné činnosti. Dokonce před osm krajských ředitelství se zařadilo počtem trestných činů Městské ředitelství policie Ostrava, a to s celkem 9 152 skutky. Druhým nejzatíženějším okresem v našem kraji je Karviná, která zaevidovala 4 456 skutků,  a třetím je Frýdek-Místek, kde máme evidováno 2 659 trestných činů.  

V roce 2022 bylo zjištěno a stíháno celkem 9 943 osob, což je o 1 013 více osob, než v roce předchozím. V 85% se jednalo o muže. Z celkového počtu osob bylo 5 229 recidivistů. Co se týká cizích státních příslušníků, tak jich bylo 569.

Největší podíl na trestné činnosti má obecná kriminalita (skládá se z majetkové, ostatní, násilné a mravnostní), následuje zbývající kriminalita a hospodářská. Nejčastější tři trestné činy v loňském roce byly krádeže vloupáním do ostatních objektů (2028 skutků), krádeže prosté v obchodech (1782 skutků) a maření výkonu úředního rozhodnutí (1701 případů).

Způsobená škoda přesáhla 1,147 mld. korun. Moravskoslezští policisté zajistili majetek v částce přesahující 333 milionů korun (nemovitosti, vozidla, hotovost, atd.).

Zvlášť závažný zločin vraždy nebo pokusu vraždy jsme v loňském roce řešili v 15 případech, což je o 8 případů více než v roce 2021. Všechny tyto skutky policisté objasnili.  Nejčastějším motivem byly dlouhodobé neshody, případně hádky pod vlivem alkoholu, žárlivost a neopětované city.

V roce 2022 jsme zaregistrovali zvýšený počet trestných činů loupeže, a to o 60 případů, celkem 263 případů. Objasněnost je na 78,33%.

Na úseku toxi problematiky kriminalisté v našem kraji obvinili 358 osob, zajistili 40 varen a 18 pěstíren.

U hospodářské trestné činnosti jsou nejčastějšími trestnými činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, podvod a úvěrový podvod.  V současné době dochází k postupné transformaci „klasických“ podvodů do oblasti podvodů investičních. Co se týká kybernetické kriminality, jedná se zejména o trestnou činnost spojenou s investičními podvody a reverzními inzertními podvody.

U investičních podvodů poškozený reaguje na reklamu na sociálních sítích na výhodné zhodnocení svých prostředků, zadá na sebe kontaktní údaje. Následně je telefonicky kontaktován „obchodníkem“, který jej přiměje k instalaci programu na vzdálenou správu počítače s tím, že mu ukáže, jak investování funguje. Poté, co se poškozený z pokynu „obchodníka“ přihlásí do svého bankovnictví, přebírá obchodník prostřednictvím nainstalovaného programu kontrolu nad počítačem či mobilním telefonem a vyvádí z bankovního účtu poškozeného peněžní prostředky.

U reverzních inzertních podvodů se poškozeným stává osoba, která prodává na inzertních stránkách své věci, přitom je informována zájemcem, že věc byla zakoupena a přijede si pro ni kurýr. Za tímto účelem pošle pachatel poškozenému odkaz, který se tváří, že je od přepravce, kde je zapotřebí vyplnit přihlašovací údaje k účtu nebo vyplnit data k platební kartě. Následně dochází k vyvedení peněz poškozeného z jeho bankovního účtu.

Operátoři na tísňové lince přijali v loňském roce 150 294 hovorů, což je 412 hovorů denně.  To však neznamená počet „výjezdu a reakcí“ policistů. Těch bylo loni více než 125 tisíc, neboť k jedné oznámené události přijali operátoři tísňové linky několik hovorů nebo lidé oznamovali věci, které nepřináleží k řešení policii, ale třeba kolegům z IZS. V některých případech se nejednalo o telefonická oznámení, ale i o dotazy různého typu.

V Moravskoslezském kraji evidujeme nárůst nejen registrovaných zbraní, a to o 3560, ale zvýšil se i počet zájemců o zbrojní průkazy o 640.

Policisté také v našem kraji řešili a činili spoustu činností v  souvislosti s migrací z důvodu ruské agrese na Ukrajinu, a to jak asistencí u humanitárních vlaků z Ukrajiny, tak činností v rámci zřízených KACPU, udělování víz za účelem strpění či dočasné ochrany.

Z důvodu zvýšeného počtu zajištěných migrantů  v České republice byly od dne 29. září 2022 znovuzavedeny kontroly na státní hranici se Slovenskem. Do konce roku jsme zkontrolovali přes 830 tisíc osob, 485 tisíc vozidel, zjistili jsme 466 migrantů a zajistili 13 převaděčů.

Nehodovost v Moravskoslezském kraji

V loňském roce evidují policisté v Moravskoslezském kraji celkem 10 228 dopravních nehod, což je o 222 více než v roce 2021. Při nehodách došlo k úmrtí 41 osob, je to o 12 více než v předchozím roce. Těžce zraněno bylo o šest osob méně, a to 129 osob. Nárůst o 7 osob byl u lehce zraněných, celkem 1 922. K nejvyššímu počtu usmrcených osob došlo v okrese Opava (10), poté následovala Ostrava (9).

Pod vlivem návykových látek bylo spácháno celkem 472 nehod, z toho 452 nehod (pokles o 9) způsobili řidiči pod vlivem alkoholu a u 20 nehod (pokles o 7) byli řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Hlavní příčinou dopravních nehod stále zůstává nesprávný způsob jízdy, následuje nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.  Nejvíce osob zemřelo na našich silnicích v  září.

Z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu přišlo o život deset chodců, šest cyklistů a dva motocyklisté.

Moravskoslezští policisté v průběhu roku realizovali také přes sedm desítek dopravně bezpečnostních akcí, při kterých zjistili 108 189 přestupků a celkem uložili sankce příkazem na místě ve výši 53 milionů korun. Při silničních kontrolách odhalili 30 313 řidičů pod vlivem návykových látek.

                                                                                                                                     mjr. Bc. Pavla Jiroušková

                                                                                                                                           24. ledna 2023

Odkazy do noveho okna

1 tiskovka

1 tiskovka 

Detailní náhled

3 tiskovka3

3 tiskovka3 

Detailní náhled

tiskovka4

tiskovka4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem