Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení kriminality a nehodovosti za rok 2021

Ms kraj - kriminalita a nehodovost v Moravskoslezském kraji 

Kriminalita v Moravskoslezském kraji v roce 2021

V oblasti kriminality došlo v našem kraji tak, jako v celé České republice, k meziročnímu poklesu.  V roce 2021 policisté prověřovali a vyšetřovali celkem 17 865 trestnýchčinů. S dodatečně objasněnými skutky z let předchozích činí objasněnost63,6 %.  Oproti roku 2020 jsme zaznamenali o 1 770 případů méně, což v meziročním srovnání činí pokles o 9 %.  

Jak již informovalo Policejní prezidium, tak hlavní důvody poklesu kriminality jsou z dlouhodobého pohledu následující:

  • Opatření proti pandemii covidu-19 a s tím související snížení mobility osob a omezení veřejných či veřejnosti přístupných aktivit.
  • Optimalizace statistického vykazování a s tím související pohyby v jednotlivých subkategoriích.
  • Novelizace trestního zákoníku, kdy došlo ke změně dolní hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč (důležitý faktor při sledování víceletých trendů).
  • Zefektivnění práce policistů a kriminalistů při objasňování trestné činnosti, důraz na viditelný výkon služby a zacílení na využívání dostupných nástrojů pro odhalování kriminality.

Kriminalita v našem kraji poklesla, ale přesto došlo ke zvýšení způsobené škody, a to o necelou jednu miliardu korun. Moravskoslezští policisté zajistili majetek v rekordní částce přesahující 533 milionů korun (nemovitosti, pozemky, vozidla, hotovost, atd.), což je o 335 milionů více, než v roce 2020.

Stíháno bylo celkem 8 953 osob, z nichž bylo 4 475 recidivistů. I přes pokles nápadu došlo u mravnostní trestné činnosti a trestné činnost na úseku „toxi“ k nárůstu.  Vyšší počet skutků jsme řešili také u krádeží vloupáním, porušování domovní svobody a podvodů. V průběhu loňského roku jsme zaregistrovali sofistikovanější formy trestné činnosti v kyberprostoru a také nárůst způsobené škody u těchto případů.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je v celorepublikovém srovnání druhé nejzatíženější z pohledu nápadu trestné činnosti.  Jako každoročně se před šest krajských ředitelství zařadilo počtem trestných činů Městské ředitelství policie Ostrava. Tento územní celek tvoří 41,2 % nápadu trestné činnosti našeho kraje, za ním jsou územní odbory Karviná a Frýdek-Místek.

Nejčastějším trestným činem v Moravskoslezském kraji za loňský rok byly krádeže vloupáním do ostatních objektů, následuje maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže prosté v obchodech.  Největší skladbu trestných činů zaujímá stále obecná kriminalita s 78,9 % (skládá se z majetkové, ostatní, násilné a mravnostní).  Následuje zbývající kriminalita se 14,9 % a hospodářská kriminalita s 6,3 %.

Násilná trestná činnost klesla o 6,2 %, nejčastějšími trestnými činy byly úmyslné ublížení na zdraví a porušení domovní svobody, u kterého došlo ke zvýšení oproti roku 2020, a to o 63 případů.
Zvlášť závažný zločin vraždy nebo pokusů vraždy jsme v loňském roce řešili v 7 případech (statisticky je vykázáno případů 6, jelikož jeden případ byl, vzhledem k nepříčetnosti pachatele, odložen). Všechny tyto skutky policisté objasnili.  Nejčastějším motivem byla žárlivost a osobní vztahy.

 Jak bylo zmíněno v úvodu, tak se v našem kraji zvýšila mravnostní trestná činnost, a to o 7 % (z 287 případů na 307). Nejčastějším trestným činem bylo pohlavní zneužití, následovalo znásilnění a trestná činnost na úseku dětské pornografie, která je páchána v internetovém prostředí. Došlo také ke zvýšení případů šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti a tento trestný čin j spjat s pandemickou situací.

Na úseku toxi problematiky došlo k meziročnímu nárůstu o 10,8 %. Kriminalisté v našem kraji obvinili o 42 osob více (celkem 431 osob) a zajistili o 12 varen více (celkem 45) než v roce 2020. Pěstíren bylo zajištěno o 10 méně, než v roce 2020.

Majetkové trestné činy jsou nejčastější a zde jsme zaznamenali v meziročním porovnání pokles o 5,4 %.  Poklesy byly zejména u krádeží prostých (krádeže v jiných objektech, krádeže věcí z aut). U případů krádeží vloupáním jsme zaznamenali nárůst.

U hospodářské trestné činnosti jsou nejčastějšími trestnými činy podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a úvěrový podvod.  V současné době dochází k postupné transformaci „klasických“ podvodů do oblasti podvodů investičních. Jedná se o lákání finančních prostředků z poškozených ve formě nabídek investic v nejrůznějších oblastech. Spektrum je široké, např. nákup korporátních dluhopisů, kryptoměn apod.

Počet volání na tísňovou linku Policie ČR 158 – v loňském roce se jednalo o 149 200 hovorů, což je 408 hovorů denně.  To však neznamená počet „výjezdu a reakcí“ policistů. Těch bylo loni více než 106 tisíc (přes 12 % více oproti roku 2020). K jedné oznámené události přijali operátoři tísňové linky několik hovorů nebo lidé oznamovali věci, které nepřináleží k řešení policii, ale třeba kolegům z IZS. V některých případech se nejednalo o telefonická oznámení, ale i o dotazy různého typu. 

Nehodovost v Moravskoslezském kraji

V loňském roce evidují policisté v Moravskoslezském kraji celkem 10 006 dopravních nehod, což je o 809 více než v roce 2020. I přes skutečnost, že došlo ke zvýšení nehodovosti, tak následky byly u nejzávažnějších nehod méně tragické.  K úmrtí došlo u 29 osob, je to o 9 méně než v předchozím roce a také těžká zranění utrpělo o 19 osob méně, celkem 135. Nárůst o 66 osob byl u lehce zraněných, celkem 1 915. K nejvyššímu počtu usmrcených osob došlo v okrese Frýdek-Místek (9), poté následovala Ostrava (6) a Nový Jičín (5).

Pod vlivem návykových látek bylo spácháno celkem 488 nehod, z toho 461 nehod (nárůst o 23) způsobili řidiči pod vlivem alkoholu a u 27 nehod (nárůst o 2) byli řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Zaměříme-li se na vývoj nehodovosti v jednotlivých okresech, tak nejvíce nehod řešili policisté v Ostravě, a to 2 962.  Následuje okres Frýdek-Místek s 1 704 nehodami a Opava s 1 607 nehodami. V  okrese Karviná se bouralo v 1 551 případech a v Novém Jičíně evidujeme 1 254 nehod. K 928 nehodám došlo v okrese Bruntál.

Hlavní příčinou dopravních nehod stále zůstává nesprávný způsob jízdy, následuje nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.  Nejvíce osob zemřelo na našich silnicích v měsících květnu (6 osob) a v únoru (4 osoby).

Z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu přišlo o život deset chodců, šest cyklistů a čtyři motocyklisté.

Moravskoslezští policisté v průběhu roku realizovali také přes šest desítek dopravně bezpečnostních akcí, při kterých zjistili 95 416 přestupků a celkem uložili sankce příkazem na místě ve výši 44 milionu korun. Při silničních kontrolách odhalili 2 962 řidičů pod vlivem návykových látek.

                                                                                                                                                                           mjr. Bc. Pavla Jiroušková

                                                                                                                                                                               26. ledna 2022

vytisknout  e-mailem