Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhodnocení činnosti policistů ve Zlínském kraji za rok 2021

ZLÍNSKÝ KRAJ: V objasňování kriminality jsme opět nejlepší v republice. 

Vysokou objasněností trestné činnosti se Krajské ředitelství policie Zlínského kraje opět řadí na první místo v rámci krajů v republice. Obhájili jsme tak prvenství z let 2018, 2019 a 2020. Policisté našeho krajského ředitelství tak znova potvrdili svoji vysokou profesní úroveň, a to i ve ztížených covidových podmínkách.

Objasněnost trestné činnosti v % na území České republiky 1. 1. – 31. 12. 2021Objasněnost trestné činnosti v % na území České republiky 1. 1. – 31. 12. 2021

Ve Zlínském kraji se v roce 2021 stalo 4 818 registrovaných trestných činů, což je o 634 méně, než v roce 2020. Meziročně jde o pokles nápadu trestné činnosti o 11,6 procent. Podařilo se nám objasnit 3 218 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 66,79 procent. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 447 trestných činů, jde o případy, které se staly v přechozích letech, celkově se tedy loni podařilo objasnit 3 665 trestných činů.

Loni ve Zlínském kraji, ale i v rámci celé republiky, došlo ke snížení nápadu trestné činnosti. Hlavní příčiny lze spatřovat v různých omezeních ve spojitosti s pandemií covidu, která způsobila menší mobilitu osob na celém území republiky a omezila také konání veřejných akcí či provoz podniků, kde se mnohdy kumulovalo velké množství osob a vznikalo zde riziko výskytu trestné činnosti. Na statistických výstupech má rovněž podíl i novelizace trestního zákoníku, kdy u některých trestných činů došlo ke změně hranice výše škody z pěti tisíc korun na deset tisíc korun.

Ze statistik trestné činnosti v našem kraji vyplývá, že přestože obecně došlo k poklesu trestné činnosti, u násilných a mravnostních činů naopak evidujeme nárůst. Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u mravnostních trestných činů, a to z 90 na 118 trestných činů, což činí o 31,1 procent více. Mírný nárůst o 3,2 procent pak evidujeme u násilných trestných činů, kterých se loni událo 573, což je 18 více než předloni. Pokles naopak sledujeme u ostatních ukazatelů.   Hospodářských trestných činů jsme loni vyšetřovali celkem 519, tedy o 163 méně než v roce 2020. Úbytek nastal také u majetkových trestných činů, kterých jsme v roce 2021 vyšetřovali 1 591, a to je o 325 skutků méně než předloni. Ve Zlínském kraji došlo k jednomu z největších poklesů kriminality v rámci republiky, a to o 11,6 procent. O něco větší pokles zaznamenal pouze Karlovarský kraj. Velmi se věnujeme tomu, aby byli policisté v ulicích vidět a předcházeli tak trestné činnosti, což se odrazilo ve sníženém nápadu. Přímý výkon služby je pro nás prioritou, a to i přesto, že nemáme v současné době obsazeno téměř 120 systemizovaných služebních míst.

Nápad trestné činnosti – meziroční změny za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021Nápad trestné činnosti – meziroční změny za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021

Co se týká nejzávažnějšího trestného činu vraždy, tak v této oblasti jsme nezaznamenali nárůst ani pokles. Loni i předloni se staly čtyři vraždy. Přičemž loni se ve dvou případech jednalo o dokonané vraždy, v jednom o pokus vraždy a jeden případ je stále v prověřování, kdy čekáme na znalecké posudky, podle kterých určíme, zda se skutečně o vraždu jednalo. Stále platí, že nejvíce těchto skutků je motivováno osobními vztahy.

Násilných trestných činů jsme v roce 2021 řešili 573, o něco nižší počet (555) jsme zaevidovali i v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patří například úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupeže, vydírání či týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Mravnostních trestných činů jsme loni šetřili 118, což je o 28 více než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění nebo o sexuální nátlak či pohlavní zneužívání.

Nejvíce zastoupenou oblastí je majetková kriminalita1 591 skutky, což je o 325 skutků méně než roce předchozím. V období nouzového stavu byly vybrané trestné činy v oblasti majetkové kriminality posuzovány velmi přísně a pachatelům hrozily za jinak často i bagatelní krádeže i osmileté tresty odnětí svobody. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. V roce 2021 jsme šetřili 45 odcizených vozidel, což je o 17 méně, než v roce přecházejícím. Potýkali jsme se rovněž s podvodníky nebo výtržníky či sprejery. Téměř čtyři stovky osob se dopustily trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Ti se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to v 570 případech. Za rok 2021 evidujeme 270 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté 137 případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. Pachatelé se dopustili trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů nebo protizákonně pěstovali konopí. Nejčastěji vyráběli pervitin a pěstovali marihuanu. Drogy pak distribuovali a prodávali. Další skutky byly řešeny v přestupkovém řízení.

Hospodářských trestných činů jsme vyšetřovali celkem 519, tedy o 163 méně než v roce 2020. V těchto případech se nejčastěji jednalo o podvody, zkrácení daně, padělání a pozměnění veřejné listiny, úvěrové podvody a zpronevěry. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době. Nárůst skutků každoročně pozorujeme u kybernetické kriminality, za loňský rok evidujeme 415 případů, předloni jich bylo 351, v roce 2019 pak 301. Jedná se především o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat, poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací, zásah do vybavení počítače z nedbalosti, vydírání, sexuální nátlak, šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, podvod, provozování nepoctivých her a sázek, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku či porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Loni kriminalisté zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši 377 milionů a 391 tisíc korun.

3 093 stíhaných osob bylo 3048 fyzických osob, 45 právnických osob, 1 232 recidivistů, 491 žen, 2557 mužů, 180 cizinců, 58 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 89 mladistvých pachatelů. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek spáchalo minimálně 1 046 pachatelů.

V oblasti pátrání po pohřešovaných osobách jsme v roce 2021 pátrali po 112 osobách, což je přibližně stejný počet jako v roce 2020, kdy jsme pátrali po 110 lidech. Ze 112 pohřešovaných jsme 111 vypátrali (1 osoba je stále v pátrání). Z uvedeného počtu pohřešovaných osob bylo vyhlášeno a odvoláno pátrání po 23 nezletilých osobách a po 35 mladistvých.

Pátrání po osobách na území Zlínského kraje za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021Pátrání po osobách na území Zlínského kraje za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021

V rámci přestupkového jednání jsme loni zaevidovali 58 214 přestupků, předloni 57 474. Největší podíl zaujímají přestupky v dopravě, kterých jsme řešili 44 958. V příkazním řízení, tzn. uložením pokuty, jsme vyřešili 40 823 přestupků v částce 23 182 800 korun. Přestupků proti majetku bylo 4 080 a přes 4 400 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Přestupky na území Zlínského kraje za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021Přestupky na území Zlínského kraje za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021

Loni jsme v našem kraji přistihli 3 283 řidičů pod vlivem alkoholu a drog, což je o 196 více, než předloni.

Řidiči pod vlivem návykových látek za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021Řidiči pod vlivem návykových látek za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021

V oblasti domácího násilí řešili policisté 657 incidentů se znaky domácího násilí, což je o 33 méně, než v roce 2020. Ze společného obydlí vykázali 36 osob, tedy o 13 méně, než v roce předcházejícím. Nepotvrdily se tak pesimistické předpovědi odhadující nárůst domácího násilí v covidových podmínkách.

Vloni jsme na operačním středisku na lince 158 přijali 68 824 volání, což je o 19 888 více než v roce 2020. Průměrně se jedná o 189 volání za den. V 3 645 případech se jednalo o oznámení s označením FHQ – s přímým ohrožením života a zdraví. Tísňové linky slouží k oznámení událostí v přídech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Do informační aplikace Centrum dopravních informací odeslali policisté z operačního střediska celkem 10 774 dopravních informací.

Prvosledové hlídky v loňském roce vyjížděly k 5 707 událostem, z toho 1 134 událostí bylo s přímým ohrožením života. Naše krajské ředitelství má v současné době v rámci své organizační struktury sedm prvosledových hlídek. A i nadále trvá náš zájem o vytvoření další, tedy osmé prvosledové hlídky v případě doplnění personálních stavů.

Na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu evidujeme za loňský rok 17 028 držitelů zbrojních průkazů, což je o 123 více než předloni. Nových žadatelů jsme vloni zaregistrovali 404, tedy o 121 více než předloni. Vloni jsme řešili 108 přestupků fyzických a právnických osob, kdy celková výše uložených sankcí byla v hodnotě 38 200 korun. Jednalo se především o nedodržení povinnosti držitele zbrojního průkazu předložit zdravotní posudek po uplynutí doby stanovené zákonem. Loni jsme provedli 197 kontrolních akcí zaměřených na držitele bezpečnostního materiálu, zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz a jiné. Ke dni 31. července 2021 byla ukončena zbraňová amnestie. Občané odevzdali celkem 145 zbraní a 2625 kusů střeliva.

Zbraně a bezpečnostní materiál za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021Zbraně a bezpečnostní materiál za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a 2021

Policisté z cizinecké policie loni provedli bezmála osm a půl tisíce kontrol ubytovacích zařízení, podnikatelských provozoven, vlakových a autobusových spojů. Dále zjistili 8 případů nelegální tranzitní migrace. Ve všech případech se jednalo o vstup ze Slovenské republiky. V šesti případech se jednalo o vstup na území České republiky v úkrytu nákladních vozidel (rozřezaná plachta, nástup na ložnou plochu bez celní uzávěry, úkryt v podvozku návěsu). V jednom případě šlo o pěší překročení státní hranice a v dalším o vstup v dodávkovém automobilu. Celkem se jednalo o 33 cizinců, což je o 21 osob více než v roce 2020. Kromě toho zadrželi jednoho ukrajinského převaděče (řidiče), který ve vozidle převážel devět cizinců. Tento řidič byl odsouzen k trestu vyhoštění z území České republiky na dva roky. Rovněž provedli 17 mimořádných pobytových kontrol, kterých se zúčastnilo bezmála 250 policistů, téměř stovka pracovníků Oblastního inspektorátu práce a na tři desítky příslušníků Celní správy. Zjistili také nárůst pracovníků bez povolení k zaměstnání, konkrétně 197 případů za loňský rok, oproti 73 případům z roku předloňského. Cizinečtí policisté byli zapojeni i do opatření v souvislosti s epidemií coronaviru, a to na hranicích se Slovenskou republikou. Zaznamenali rovněž zvýšení počtu přestupků na úseku o ochraně veřejného zdraví a přestupků podle krizového zákona. Cizinci loni spáchali 534 těchto přestupků, předloni 187.

PRIORITY Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2022

 • POSÍLENÍ PREVENTIVNÍCH A PROFYLAKTICKÝCH OPATŘENÍ V BOJI PROTI TERORISMU (MĚKKÉ CÍLE)
 • BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
 1. jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
 2. používání zádržných systémů.
 • OBLAST CIZINECKÉ POLICIE
 1. nelegální migrace,
 2. nelegální ubytovávání a zaměstnávání cizinců.
 • OBLAST SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
 1. trestná činnost v online prostředí,
 2. hospodářská trestná činnost a výnosy z trestné činnosti,
 3. posílení operativně pátrací činnosti s důrazem na vyhledávání latentní kriminality.

Jak vyplývá z výše uvedeného textu a čísel, hodnotí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje uplynulý rok jako úspěšný. U všech nejvýznamnějších kritérií, která jsou důležitá pro posouzení naší činnosti, jsme dosáhli standardních a nadstandardních výsledků.

V ekonomické oblasti mělo naše krajské ředitelství pro svou činnost k dispozici dostatečné finanční i materiální prostředky, což se například odrazilo v nákupu nových služebních automobilů a v opravách policejních budov.

Je bohužel již třetím rokem realitou, že nám klesají personální stavy policistů, které se nedaří doplňovat. V posledním období musíme konstatovat, že zájem o náročnou, ale společensky velmi významnou práci policisty je malý. Pozitivní je naopak situace u tabulek občanských zaměstnanců, které jsou naplněny téměř na sto procent. I nadále však budeme aktivně personálně vyhledávat uchazeče o práci u policie. Jsme přesvědčeni, že Krajské ředitelství policie Zlínského kraje má zájemcům o toto povolání co nabídnout.

Tiskovou zprávu týkající se dopravní nehodovosti ve Zlínském kraji za loňský rok naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/vyvoj-dopravni-nehodovosti-ve-zlinskem-kraji-v-roce-2021.aspx

31. ledna 2022, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout  e-mailem