Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhodnocení činnosti KŘ policie Zlínského kraje v roce 2016

ZLÍNSKÝ KRAJ: Dosáhli jsme nejlepší objasněnosti v historii Zlínského kraje. 

Základní údaje:

Počet obyvatel: 584 020   

Počet policistů: 1  269 (skutečnost) / 1 279 (plán. stav)

Počet občan. zam.: 262 (skutečnost) / 269 (plán. stav)

Počet obyvatel na policistu: 460

Počet trestných činů:   7 398

Objasněnost v %:  61,21 %

Počet přestupků: 57 257

Ve Zlínském kraji se v roce 2016 stalo 7 398 trestných činů, což je o 566 méně, než v roce 2015.  Policisté vloni objasnili 4 528 trestných činů, tedy 61,21 procent ze všech trestných činů. Objasněnost vzrostla oproti roku 2015 o 2,17 procent. Dosáhli jsme tak nejlepší objasněnosti v historii Zlínského kraje. 

Z hlediska nápadu trestné činnosti se zlínské krajské ředitelství zařadilo na 10. místo ze 14 krajských ředitelství policie. Z hlediska úspěšného odhalení pachatele je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje na 7. místě v republice.

V roce 2016 jsme v souvislosti s trestnou činností stíhali 4 774 osob, z toho 2 361 recidivistů, 639 žen, 185 trestných činů spáchali mladiství ve věku 15-17 let, dalších 113 děti, kterým ještě nebylo 15 let.   

V okrese Zlín se stalo 2 309 trestných činů, v Uherském Hradišti 1 601 trestných činů, v okrese Kroměříž 1 371 trestných činů a Vsetíně 2 117.

Násilné trestné činy

Počet násilných trestných činů ve srovnání s předchozím rokem loni klesl, a to z 617 v roce 2015 na 570 v roce loňském. Celková objasněnost násilných trestných činů je 74,56 procent. V oblasti násilné trestné činnosti šetřila zlínská policie v uplynulém roce 5 vražd (2 dokonané), všechny vraždy jsme objasnili. Motivem vražd v loňském roce byly nejčastěji osobní spory. V roce 2015 jsme evidovali 13 vražd (9 dokonaných).

Počet loupeží se v loňském roce v porovnání s rokem 2015 nijak výrazně nezměnil. V roce 2015 jsme zaevidovali 51 případů loupeží a v roce 2016 53 těchto trestných činů, přičemž 28 loupeží se podařilo objasnit.  

Mravnostní trestné činy

Vloni u nás bylo nahlášeno 23 případů znásilnění a 24 případů pohlavního zneužívání více jak 76 procent těchto případů se podařilo objasnit.  Jde o trestné činy spadající do kategorie mravnostních trestných činů, jichž v roce 2016 bylo zjištěno 91.  

Další druhy registrované kriminality

Nejvíce práce mají policisté každoročně s majetkovou trestnou činností. Vloni se u nás stalo 3 176 majetkových trestných činů, což je pokles o 276 skutků, objasnit se podařila zhruba jedna třetina. Do kategorie majetkové trestné činnosti řadíme například krádeže vloupáním - u vloupání do rodinných domků evidujeme pokles z předloňských 122 případů na 73 případů vloupání. Co se týká vloupání do bytů, tak v této kategorii zaznamenáváme mírný pokles z 57 vloupání na 48. Nárůst však evidujeme u krádeží motorových vozidel. V roce 2016 jsme šetřili 144 případů odcizených vozidel, rok předtím 134 případů. Objasnit se podařilo 51 krádeží vozidel. V loňském roce se zvýšil i počet krádeží jízdních kol z 261 předloňských na 286 v roce loňském.  

V kategorii hospodářských trestných činů evidujeme pokles na 1 058 trestných činů oproti předloňských 1 182 skutků.  Objasnit se podařilo téměř 60 procent. Mezi nejčastější hospodářské delikty patřil podvod (241 případů), dále pak neoprávněné držení platební karty (240 případů) a úvěrový podvod (181 případů).  

Na úseku toxikomanie kriminalisté v loňském roce zjistili 96 trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů (r. 2015 94 trestných činů) a dále 13 případů nedovoleného pěstování rostlin obsahující omamnou a psychotropní látku (pěstírny konopí) r. 2015 12 případů.

Přestupky

V roce 2016 jsme v celém Zlínském kraji zaregistrovali 57 257 přestupků, což je pokles oproti roku 2015 o 4 024 přestupků. Z toho policisté zjistili 44 942 přestupků v dopravě (r. 2015  - 48 414 ), 5 094 přestupků proti majetku (r. 2015 – 5 645) a 535 přestupků proti veřejnému pořádku (r. 2015 816) a 4 606 proti občanskému soužití (r. 2015 – 4 746). Dopravní přestupky tvoří dvě třetiny celkového počtu registrovaných přestupků. 

Alkohol u řidičů

V loňském roce jsme přistihli 2 297 řidičů pod vlivem alkoholu, což je o 124 méně, než v roce 2015. Z celkového počtu alkoholem ovlivněných řidičů jsme u 1 046 řidičů naměřili více než 1 promile alkoholu. Pod vlivem drog usedlo vloni za volant 358 řidičů, což je o 8 více než v roce 2015.

Další..

V případech domácího násilí jsme vloni v rámci kraje vykázali 55 osob, v předloňském roce jsme oprávnění vykázat osobu využili v 77 případech.  

V loňském roce jsme evidovali ve Zlínském kraji 16 702 držitelů zbrojních průkazů (r. 2015 – 16 020 držitelů). Vloni vydali pracovníci oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál 918 zbrojních průkazů novým žadatelům, což je oproti roku 2015 nárůst o 446. Co se týká počtu zbraní, tak v roce 2016 narostl počet zbraní u držitelů zbrojních průkazů ze 42 972 na 44 154.

V rámci kontrol osob překračující státní hranice provedli příslušníci cizinecké policie kontrolu 667 vlakových spojů a 304 mezinárodních autobusových spojů.  Dále odhalili 25 padělků identifikačních karet Rumunska a zahájili 136 správních řízení o správním vyhoštění z území členských států EU (převážně výkon práce bez povolení).  V roce 2016 působili policisté v rámci mezinárodní spolupráce v Maďarsku a Řecku a dále působili jako styční důstojníci na zastupitelské úřady ČR v Maďarsku, Řecku a na Ukrajině. Policisté získali v loňském roce videospektrální komparátor určený ke kontrole dokumentů a odhalování padělků pořízený z dotace Zlínského kraje.  

Na linku tísňového volání volalo vloni průměrně 252 osob denně, přičemž délka jednoho hovoru byla 1 minuta a 52 vteřin. Ve 20 případech šlo o natolik zlomyslná volání, že jsme je museli prošetřit a předat k vyřízení telekomunikačnímu úřad

Priority pro rok 2017

Pro rok 2017 byly pro Zlínský kraj ředitelem plk. JUDr. Tkadlečkem stanoveny následující priority:

  • posílení preventivních a profylaktických opatření v boji proti terorismu (měkké cíle)
  • bezpečnost silničního provozu
  1. jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
  2. dodržování maximální dovolené rychlosti jízdy
  3. respektování světelného signalizačního zařízení (jízda na červenou)
  • zajišťování výnosů z trestné činnosti a rozvíjení regionálního týmu KOBRA pro Zlínský kraj
  • drogová problematika
  • oblast majetkové trestné činnosti se zaměřením na krádeže motorových vozidel a jízdních kol

 

 

3. února 2017, mjr. Mgr. Lenka Javorková

 

 

 

 

vytisknout  e-mailem