Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPK-46626-43/TČ-2021-190372 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j.  KRPK-46626-43/TČ-2021-190372                                                                                                                     Karlovy Vary 13. října 2021

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán 2. OOK zahájil dne 17. 6. 2020 dle § 158 odst. 3 tr. ř. úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu §337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku trestního zákoníku, a ve věci vyhlašuje ve smyslu § 81 odst. 1 trestního řádu popis věci:
 
- mobilní telefon Nokia (viz. foto) IMEI: 351833078805966
 

Jedná se o věc, která byla zajištěna při ohledání místa činu (vozidla tov. zn. Peugeot). Vlastník výše popsané věci se touto cestou vyzývá, aby se ve lhůtě 6-ti měsíců  od  vyhlášení popisu věci přihlásil u policejního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, 2.OOK ÚO KV, ul. Závodní 100, Karlovy Vary. Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

 
Vyvěšeno: 14.10.2021
Sejmuto:   14.04.2022

                      por. Bc. Vlastimil Štulíř                                                npor. Ing. Vladimír Kovanda
                                komisař                                                                     vedoucí oddělení
                             tel. 974 366 497    
 

vytisknout  e-mailem