Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPK-26225-11/ČJ-2020-190319 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Obvodní oddělení Pernink
Karlovarská 172, 362 36 Pernink


Č. j.  KRPK-26225/ČJ-2020-190319                                                                                                                              Pernink 22. července 2020

                                                               

                                                               VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA   -   OZNÁMENÍ O NÁLEZU
 
  Dne 9.4.2020 byly v obci Potůčky nalezeny tyto věci:  
 
          Krátká střelná zbraň
          1 ks zásobník
          Kožené pouzdro na zbraň

 
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákona o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktního pracoviště Karlovy Vary po dobu 6 měsíců.
 
Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.
 
Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Karlovy Vary, Rolavská 386, 360 17 Karlovy Vary.
 
Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie, Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
 
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx


nprap. Petr Groh
vrchní inspektor-koordinátor oddělení
974366767,fax:974366768
kv.oop.pernink@pcr.cz
  
Datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  5.8.2020

Datum sejmutí z úřední desky:  5.2.2021

vytisknout  e-mailem