Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPK-28099-13/ČJ-2020-1909IZ 

Policie České republiky                                                             
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Jednoty 1773
356 15 Sokolov

Č. j. KRPK-28099-13/ČJ-2020-1909IZ                                                                                                                      Sokolov 26. června 2020

                                                                           VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Dne 17. 04. 2020 byly v Kraslicích, ulici Čs. armády  nalezeny tyto věci:

• palná krátká kulová zbraň,
• 15 ks střeliva.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedených věcí, budou věci v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschovány u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedených věcí, připadnou věci do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

Vlastník věcí se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ul. Jednoty 1773, 356 15 Sokolov.

Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                   por. Bc. Martin Odradovec
                                                                                                                                                              komisař

Datum vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 26. 06. 2020
Datum sejmutí z úřední desky:  26. 12. 2020

vytisknout  e-mailem