Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPK-4564/TČ-2018-190372 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Územní odbor Karlovy Vary
2. oddělení obecné kriminality
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Č. j.  KRPK-4564/TČ-2018-190372                                                                                                                           Karlovy Vary 19. února 2020

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, Karlovy Vary  dne 18. 2. 2020 ve věci sériové majetkové trestné činnosti podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis následujících věcí, které byly zajištěné dle ust. § 78 tr. ř. jako věci důležité pro trestní řízení:


1) 1 ks kompresor
2) 1 ks štěpkovač Bosch
3) 1 ks PB lahev


Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j.  na adresu: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, 2. oddělení obecné kriminality, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.   
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx.
 
Vloženo: 19. 2. 2020
Sejmuto: 19. 8. 2020

                                                                                                                                                              por. Michael Kresl, DiS
                                                                                                                                                                        komisař

vytisknout  e-mailem