Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vybudování plovoucí garáže - OOP Světlá nad Sázavou

Projekt byl zaměřen na vybudování plovoucí garáže pro člun za účelem zabezpečení řádného garážování a uskladnění techniky KŘP kraje Vysočina vůči účinkům mimořádných událostí vč. zajištění kontinuální připravenosti techniky k jejímu nasazení a vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotek Policie ČR s cílem zachování akceschopnosti a zvýšení ochrany a připravenosti Policie ČR k řešení a řízení rizik vzniklých mimořádnými událostmi vyvolanými klimatickými změnami (sucho, nadměrné sněhové srážky a masivní námrazy). 

 

IOP OPŽP.jpg
 

Název projektu: VYBUDOVÁNÍ PLOVOUCÍ GARÁŽE - OOP Světlá nad Sázavou

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004008

Realizace projektu: 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021

Rozpočet projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

3.000.000 Kč

100 %

Z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

450.000 Kč

15 %

Z toho strukturální fondy EU - ERDF

2.550.000 Kč

85 %

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je zachování akceschopnosti Policie ČR a její kontinuální připravenosti k zajištění přijatelné doby pro efektivní nasazení sil a prostředků při řešení a řízení rizik v exponovaném území čelícím zvýšenému riziku sucha a nadměrných sněhových srážek a masivních námraz. Zvýšení odolnosti Policie České republiky přispěje při mimořádných událostech k vyšší ochraně života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit, a to zejména v oblasti vyznačující se déletrvajícím suchem a nadměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami. Předkládaný projekt je plně v souladu se specifickým cílem IROP 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik.

Pořízením plovoucí garáže pro člun za účelem zajištění připravenosti techniky k nasazení a jejího řádného garážování se výrazně zlepší reakce na mimořádné události vznikající v důsledku dlouhotrvajícího extrémního sucha a nadměrných sněhových srážek a masivních námraz.

vytisknout  e-mailem