Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané zákony

Vše formát PDF, velikost: 90 - 500 kB / soubor.

Zákony

 • Ústavní zákon č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky.
 • Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.
 • Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.
 • Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
 • Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
 • Zákon č. 480/1991 Sb., o době nesvobody.
 • Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby.
 • Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.
 • Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti.
 • Zákon č. 327/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
  • ve vztahu k trestným činům spáchaným v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 (pozn. zákon č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) byl nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník)).
 • Zákon č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.
 • Zákon č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů.
 • Zákon č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony.
 • Zákon č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech.
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změnách některých zákonů.
 • Zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.
 • Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Nálezy Ústavního soudu České republiky

Nařízení vlády

Připomínky k návrhu zákona


Právní stav k 12. 2. 2013.

vytisknout  e-mailem