Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané ukazatele výslednosti ÚOKFK za 1. pololetí roku 2011

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zveřejňuje některé vybrané ukazatele výslednosti za 1. pololetí roku 2011.  

            Jelikož veřejnost i sdělovací prostředky zajímají v posledních měsících především výsledky boje proti korupci, přinášíme některé údaje právě v souvislosti s touto trestnou činností. V 31 případech, které mají znaky korupčního jednání, byly v 1. pololetí roku 2011 zahájeny úkony trestního řízení a bylo zahájeno trestní stíhání v 16 případech, což se týkalo 44 obviněných osob. I zde se jedná o průběžný nárůst oproti celému roku 2010, kdy byly zahájeny úkony trestního řízení v 16 případech, a obviněno bylo 37 osob. Za zmínku však stojí především prošetřovaná škoda v těchto případech. Zatímco v roce 2010 byla prošetřována škoda ve výši 563 miliony korun, tak v 1. pololetí letošního roku je to škoda ve výši 7,7 miliardy korun.
 
            Ve vztahu k činnosti Finančně analytického útvaru MF ČR přijali policisté v prvním pololetí letošního roku celkem 99 (v roce 2010 celkem 288) oznámení o podezřelých transakcích. Ve 47 případech byly na základě obdržených informací a výsledků šetření zahájeny úkony trestního řízení. Majetek, zajištěný při provedených podezřelých transakcích, dosahuje hodnoty 137 milionů korun. Jedná se o výrazný nárůst, neboť v celém loňském roce to bylo pouze 22 milionů korun.
 
            V prvním pololetí roku 2011 zajistili policisté ÚOKFK SKPV, podle příslušných ustanovení trestního řádu, majetek v hodnotě 970 milionů korun, všechny útvary Policie ČR pak zajistily majetek v celkové hodnotě 1,944 miliardy korun. Oproti celému roku 2010 se jedná o velmi podstatné navýšení zajištěných hodnot, kdy policisty byl policisty ÚOKFK SKPV zajištěn majetek v hodnotě 492 milionů korun a všechny útvary Policie ČR zajistily majetek v celkové hodnotě 1,283 miliardy korun.  Přestože se jedná pouze o předběžný výstup, který je přímo závislý na aktuálních zpracovávaných případech, dokladuje to skutečnost, že zajišťování výnosů je v poslední době považováno za prioritu v boji se závažnou hospodářskou trestnou činností. Cílem je zejména eliminace trestné činnosti, neboť pachatelé mnohem citelněji pociťují jako trest právě odčerpání výnosů z trestné činnosti, než samotné omezení osobní svobody. Dále toto opatření přináší získání nemalých finančních prostředků do státního rozpočtu a především zajištění a navrácení majetku poškozeným. V této souvislosti se jeví jako správné nedávné posílení jednotlivých pracovišť Policie ČR o speciálně vyškolené policisty, kteří se věnují zejména této problematice a také přehlednější průběžné sledování jednotlivých ukazatelů prostřednictvím informačních systémů.
 
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

Praha, 22.7.2011

vytisknout  e-mailem