Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané české právní předpisy:

Relevantní právní předpisy dopadající na činnost Policie České republiky. 

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
  • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
  • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Aplikace MV ČR: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

vytisknout  e-mailem