Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vybraná pracoviště působící v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Dopravní policie

Charakteristika útvaru

Služba dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje zabezpečuje plnění úkolů v oblasti silničního provozu. Vedle přímého výkonu služby plní funkci koordinačního a řídícího orgánu ve vztahu k dopravním inspektorátům.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

  • koordinovat, řídit a kontrolovat výkon služby dopravní policie podřízených složek,
  • metodicky zabezpečovat výkon odborného řízení svých služeb,
  • provádět analytickou, metodickou, kontrolní a koordinační činnost při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při jeho řízení a při odhalování i objasňování přestupků v silničním provozu,
  • vykonávat činnosti správního orgánu ve věci přezkoumávání pravomocných rozhodnutí uložených v blokovém řízení,
  • sledovat vývoj dopravní nehodovosti a na základě analýzy navrhovat opatření k řešení situace,
  • spolupůsobit při preventivně výchovné činnosti zaměřené na účastníky silničního provozu,
  • zabezpečovat úkoly spojené s přepravou nadrozměrných nákladů, převozů cenin a doprovodu delegací,
  • vykonávat dopravně inženýrskou činnost a poskytuje odborná stanoviska.

Ověřovací listy

vytisknout  e-mailem