Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vybraná pracoviště působící v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Speciální pořádková jednotka

Charakteristika útvaru

Speciální pořádková jednotka je organizačním článkem přímo řízeným náměstkem ředitele KŘP Ústeckého kraje pro vnější službu.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

  • chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen
  • podílí se na výkonu služby v případech mimořádných událostí, živelních pohrom a průmyslových havárií, společenských, sportovních a kulturních akcí a při pátrání po osobách a věcech, zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému
  • posiluje výkon služby v rámci bezpečnostních opatření, běžného nebo zvýšeného výkonu služby v územním obvodu krajského ředitelství, případně i v územním obvodu dalších útvarů policie
  • podílí se na zajišťování fyzické ochrany jaderného materiálu při jeho přepravě
  • v oblasti železniční dopravy získává poznatky o trestné činnosti, spolupodílí se na odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů a pátrá po nich
  • v oblasti železniční dopravy odhaluje přestupky a v zákonem vymezeném rozsahu o nich rozhoduje
  • v oblasti železniční dopravy pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech

vytisknout  e-mailem