Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vybraná pracoviště působící v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Pořádková policie

Charakteristika útvaru

Služba pořádkové policie zabezpečuje plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

  • organizovat a koordinovat opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku, řídit a koordinovat výkon pořádkové policie při realizaci bezpečnostních opatření a policejních akcí, přesahujících rámec dvou a více okresů,
  • provádět analytickou, kontrolní a metodickou činnost ve vztahu k obvodním oddělením policie v kraji, zaměřenou zejména na plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku, kriminality, trestního řízení a řešení přestupků, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
  • zajišťovat kurzy a výcvik speciálních činností policie pro příslušníky-potápěče a vůdce malých plavidel,
  • zabezpečovat odbornou, metodickou a kontrolní činnost,
  • zabezpečovat plnění úkolů na úseku služební kynologie v rámci působnosti krajského ředitelství, včetně plnění úkolů na úseku zajištění místa činu, pátrání po pachových stopách a práce související s činností pachového střediska,
  • spolupracovat s orgány veřejné správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami
Ověřovací listy

vytisknout  e-mailem