Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na 20 vozidel

Žadatel se dotazoval, zda bylo rozhodnuto o dodavateli, jaká značka vozidel vyhrála, zda bude shodný dodavatel pro vozidla sedan a kombi. Dále jaká technologie bude použita pro měření rychlosti a na která oddělení policie budou vozidla přidělena. Nakonec se dotazoval na nové měřiče propustnosti skel u vozidel. 

Dne 19. 12. 2011 obdržel odbor veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen „OVZ“), Vaši žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). Dle zákona a v zákonem stanovené lhůtě OVZ, jako zástupce povinného subjektu, zasílá níže uvedené informace.
 
K části žádosti týkající se poskytnutí informací k výběrovému řízení na 20 ks vozidel č. j. PPR-14218-38/ČJ-2011-0099EC OVZ sděluje:
K ad ) 1 Bylo již rozhodnuto o dodavateli vozidel – která značka vyhrála?
Odpověď: Ano bylo, vyhrála značka Volkswagen.
K ad 2) Bude shodný dodavatel pro vozidla sedan a kombi?
Odpověď: Ano, bude.
K ad 3): Jaká technologie bude použita pro měření rychlostí – Ramer, Polam, jiná?
Odpověď: Bude použita technologie, využívající principy
- radarové měření využívající Dopplerův jev
- srovnávání pomocí měření vlastní rychlosti
K ad 4): Na která oddělení PČR budou vozidla přidělena?
Odpověď: Na oddělení dopravní policie.
 
K části žádosti týkající se nových měřičů propustnosti skel u vozidel OVZ sděluje:
K ad 1) S jakou povolenou tolerancí přístroj pracuje? i k ad 2) Byl homologován, příp. pod jakým číslem homologace a kde?
Odpověď: Organizační složka státu Česká republika – Ministerstvo vnitra, do které spadá i Policejní prezidium, nevyhlásila žádnou veřejnou zakázku na nákup měřičů propustnosti skel u vozidel. Proto dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona tuto část žádosti povinný subjekt odkládá, protože nespadá do jeho působnosti. Dle § 15 odst. 1 zákona povinný subjekt nevydá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.


11. 1. 2012

vytisknout  e-mailem