Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběr uchazečů o službu v Útvaru rychlého nasazení

Zájemci o volné pozice mohou kontaktovat přímo personální skupinu Útvaru rychlého nazasení na e-mailu - urn.personalni@pcr.cz nebo na telefon 974843754. Základní předpoklady pro přihlášení do výběrového řízení k Útvaru rychlého nasazení
 

 • příslušník bezpečnostního sboru ČR (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Vězeňská služba ČR, Celní správa ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace; v ojedinělých případech i příslušník Armády ČR
 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • praxe u Bezpečnostního sboru ČR nebo vysokoškolské vzdělání
 • ukončenou Základní odbornou přípravu (platí i pro vysokoškoláky)
 • řidičské oprávnění skupiny „B“Zájemce o práci na Útvaru rychlého nasazení se může hlásit na pozice:

 • bojový operátor - kategorie 1A,
 • bojový řidič – kategorie 1B,
 • IT specialista – kategorie 1C. 

Výběrové řízení (dále jen „VŘ“) pro kategorie 1A a 1B se vyhlašuje zpravidla 1x ročně. Přihlášky se mohou podávat do konce února. Pro kategorii 1C se VŘ vyhlašuje v průběhu roku dle potřeb útvaru.


Výběrové řízení

Výběrové řízení je komplexní zaměstnání, které má prověřit vlastnosti, schopnosti a dovednost uchazeče ve čtyřech základních oblastech:

 • kognitivní schopnosti – myšlení, plánování, postoj k problému, adaptace, kreativita
 • sociální chování – týmová spolupráce, vztah k druhým, sociální adaptace a její poruchy
 • osobnostní vlastnosti – sebekontrola, frustrační tolerance, celkové naladění, odvaha, cílevědomost, zralost
 • fyzické dispozice – vytrvalost, síla obratnost, manuální zručnost

V rámci psychologického vyšetření se u každého uchazeče zjišťuje osobnostní způsobilost jako jiný zvláštní požadavek.
Cílem VŘ je vybrat jen ty nejlepší z nejlepších.


Výběrové řízení pro kategorii 1A  - bojový operátor
Výběrové říení se skládá ze 3. kol:

1. kolo

Kondiční testy I. obsahují:

 • sedy-lehy - max. počet za 2 minuty
 • kliky - max. počet
 • shyby na hrazdě - max. počet
 • šplh na laně 4,5 m
 • člunkový běh 4x10 m
 • překážková dráha - 3 kola
 • běh 5000 m
 • plavání 400 m

Podrobnosti ke kondičnímu testu I. – ZP PP č. 100/2012

Psychologické vyšetření

 • prověřují se kognitivní schopnosti a osobnostní charakteristiky uchazečů, jejich aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů, případně potenciální možnosti dalšího rozvoje 
 • trvá cca 6–8 hodin

Komplexní zdravotní vyšetření na Zdravotnickém zařízení MV ČR

 • zkoumá celkovou zdravotní způsobilost
 • zaměřené na schopnost zvládat extrémní fyzickou zátěž


2. kolo

Komplexní sedmidenní zátěžový test
Je určený k ověření fyzické zdatnosti, psychické odolnosti, morálních a osobnostních předpokladů uchazečů v extrémních podmínkách. 

 • orientaci v neznámém terénu, dálkové pochody se zátěží
 • úkoly zaměřené na vytrvalost, speciální dovednosti, sílu a manuální zručnost
 • práce ve výškách, střelba, sebeobrana, první pomoc
 • po celou dobu testu je zajištěno zdravotní zabezpečení

3. kolo

Pohovor před výběrovou komisí ředitele ÚRN

 • osobní pohovor s uchazečem před výběrovou komisí ředitele ÚRN s cílem prověřit si jeho motivaci pro službu v ÚRN; pohovor probíhá na základě předchozího prostudování personálních materiálů a výsledků absolvovaných testů

Výběrové řízení pro kategorii 1B  - bojový řidič
VŘ se skládá ze 2. kol:

1. kolo

Kondiční testy I. – viz tabulka

 • sedy-lehy - max. počet za 2 minuty
 • kliky - max. počet
 • shyby na hrazdě - max. počet
 • šplh na laně 4,5 m
 • člunkový běh 4x10 m
 • překážková dráha - 3 kola
 • běh 5000 m
 • plavání 400 m

Podrobnosti ke kondičnímu testu I. – ZP PP č. 100/2012

Psychologické vyšetření

 • prověřují se kognitivní schopnosti a osobnostní charakteristiky uchazečů, jejich aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů, případně potenciální možnosti dalšího rozvoje 
 • trvá cca 6–8 hodinKomplexní zdravotní vyšetření na Zdravotnickém zařízení MV ČR

 • zkoumá celkovou zdravotní způsobilost
 • zaměřené na schopnost zvládat extrémní fyzickou zátěž


2. kolo

Pohovor před výběrovou komisí ředitele ÚRN

 • osobní pohovor s uchazečem před výběrovou komisí ředitele ÚRN s cílem prověřit si jeho motivaci pro službu v ÚRN; pohovor probíhá na základě předchozího prostudování personálních materiálů a výsledků absolvovaných testůVýběrové řízení pro kategorii 1C  - IT specialista
VŘ se skládá ze 2. kol:

1. kolo

Kondiční testy II. – viz tabulka

 • sedy-lehy - max. počet za 2 minuty
 • kliky - max. počet
 • člunkový běh 4x10 m
 • běh na 12 minut
 • plavání 100 m

Podrobnosti ke kondičnímu testu II. –  ZP PP č. 100/2012

Psychologické vyšetření

 • prověřují se kognitivní schopnosti a osobnostní charakteristiky uchazečů, jejich aktuální stav, přítomnost symptomů a syndromů, případně potenciální možnosti dalšího rozvoje 
 • trvá cca 6–8 hodin

2. kolo

Pohovor před výběrovou komisí ředitele ÚRN

 • osobní pohovor s uchazečem před výběrovou komisí ředitele ÚRN s cílem prověřit si jeho motivaci pro službu v ÚRN, odborné znalosti a praktické zkušenosti v dané problematice; pohovor probíhá na základě předchozího prostudování personálních materiálů a výsledků absolvovaných testů

vytisknout  e-mailem