Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vybavení jízdního kola a pravidla pro cyklisty

Myslete na svoji bezpečnost! 

Pokud se chystáte v letošním roce vyjet na silnice na kole, nezapomeňte sebe i své jízdní kolo vybavit předepsanými i dalšími důležitými doplňky z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Důsledně dodržujte pravidla silničního provozu nejenom pro cyklisty!

Ve výbavě jízdního kola nesmí chybět dvěfunkční na sobě nezávislé brzdy. Pokud by došlo při jízdě k poruše jedné brzdy, druhá brzda musí umožnit bezpečné zastavení jízdního kola. Jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí být vybavena přední brzdou, pokud mají volnoběžný náboj s protišlapací brzdou. Volné konce trubky řídítek musí být zaslepeny zátkami nebo rukojeťmi a matice nábojů kol musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje. Zakončení ovládacích páček brzd, volné konce řídítek páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany obaleny materiálem pohlcujícím energii.
 
Jízdní kolo musí být vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené barvy, oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu a na paprscích kol. Přední bílá odrazka a zadní červená odrazka může být nahrazena odrazovými materiály umístěnými na oděvu či obuvi cyklisty. Oranžové odrazky na pedálech mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a oranžové odrazky na paprscích kol mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. Pneumatiky a ráfky na jízdním kole nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
 
Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Baterie jako zdroj elektrického proudu musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustilka, nářadí a náhradní díly nepatří do povinné výbavy jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou doporučené pro jeho provoz.
 
S výbavou kola také úzce souvisí vybavení cyklisty. Nesmíme zapomenout, že cyklista mladší 18 let musí za jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V dnešní době už i cyklisté starší 18 let, kteří nechtějí hazardovat se svým zdravím, používají při jízdě také ochranou přilbu. Oblečení cyklisty by mělo být pestré a nejlépe obsahovat reflexní prvky, které cyklistu na komunikaci více zviditelní.
 
Dítě mladší 10 let smí na jet pozemní komunikaci na jízdním kole pouze pod dohledem osoby starší 15 let. To se nevztahuje na jízdu na chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší zóně. Na jízdním kole, které je vybaveno sedadlem pro přepravu dítěte s pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Sedadlo musí být pevně připevněno a umístěno tak, aby nemohlo dojít při jízdě ke zranění dítěte ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. V jiném případě není dovoleno jezdit na jednomístném kole ve dvou osobách.
 
Ještě uvedeme několik pravidel především pro mladší cyklisty. Cyklista nesmí jet na jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy stále šlapadlech. Dále nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí na jízdním kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 
Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud nebudou ohroženi nebo omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. „Vozidla stojící nebo pomalu se pohybující za sebou při pravém okraji vozovky může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa, musí při tom však dbát zvýšené opatrnosti“, uvedl vedoucí Dopravního inspektorátu Jihlava npor. Radek Hamža.
 
por. Mgr. Miroslav Pecka, komisař
29. května 2012

vytisknout  e-mailem