Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Všichni jsme chodci

PLZEŇSKÝ KRAJ - V souvislosti s vyhodnocením dopravní nehodovosti a jejími tragickými následky za loňský rok jsme připravili preventivní kampaň "Všichni jsme chodci". 

Tuto preventivní kampaň zaměřenou právě na chodce uskutečňujeme z toho důvodu, že jsme v loňském roce na území Plzeňského kraje zaznamenali větší počet dopravních nehod s účastí chodců, z nichž se polovina stala na území našeho krajského města. S ohledem na tuto nepříznivou bilanci byla bezpečnost chodců stanovena jako jedna z hlavních priorit Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

V roce 2021 jsme zaevidovali na území celého kraje 3 914 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno celkem 34 osob, 1 428 osob bylo zraněno lehce a 84 lidí utrpělo těžká zranění. Z počtu smrtelně zraněných se pak jednalo o 12 chodců, což je nárůst oproti roku předloňskému o 3 osoby.

Ředitel krajského ředitelství plk. J. Vild uvedl následující: „Přestože v uplynulém roce došlo k mírnému poklesu dopravní nehodovosti, data, která se týkají nehodovosti s účastí chodců, dokládají opak. Z toho důvodu jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost v letošním roce právě na chodce, kteří představovali v roce 2021 více než třetinu všech obětí v silničním provozu. Tato nepříznivá statistika nás samozřejmě netěší, a proto jsme v letošním roce přijali řadu konkrétních opatření, jejichž cílem je zlepšit tuto situaci na silnicích v Plzeňském kraji, obzvláště pak na území města Plzně“. 

Data, která dokladují ty nejzávažnější následky dopravních nehod, jsou vysoká a za nás neuspokojivá. Proto chceme opakovaně upozorňovat na důležitost být v silničním provozu opatrný, obezřetný
a ohleduplný. V této kampani, kde se věnujeme bezpečnosti chodců, upozorňujeme nejenom chodce, ale i řidiče motorových vozidel na to, aby dodržováním pravidel silničního provozu minimalizovali vážné následky dopravních nehod.

Chodci jsme všichni a pro všechny platí, že se musí řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích.  Všichni mají tedy za povinnost chovat se v silničním provozu ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani vlastní. Každý by měl mít na paměti, že pokud je v roli chodce, stává se tím nejzranitelnějším účastníkem v dopravě.

Mnohdy dopravní nehodě předchází porušení zákona v rovině „drobného prohřešku“, který může mít ale fatální následky. Ze strany chodce se může jednat o protiprávní jednání – špatné rozhlédnutí při přecházení vozovky, chůze po špatné straně komunikace nebo pohyb na komunikaci za snížené viditelnosti bez reflexního prvku… u řidiče nerespektování rychlosti, nevěnování se řízení, jízdu pod vlivem alkoholu apod. Bohužel při všech dopravních nehodách, kde figurují chodci, jsou to právě oni, kteří jsou těmi nejzranitelnějšími.

Nekázeň některých účastníků silničního provozu je stále vysoká a lidé svým nezodpovědným chováním ohrožují nejen svoje životy a zdraví, ale i životy a zdraví jiných osob. Na tuto situaci se snažíme reagovat nejenom represivní činností, ale i řadou preventivních aktivit. V průběhu celého roku se na území Plzeňského kraje, zejména pak na území krajského města uskutečnila celá řada dopravně bezpečnostních akcí, které byly zaměřeny na chování chodců ale i řidičů v dopravě.

Ryze preventivní a novou formu představuje naše kampaň „Všichni jsem chodci“. Jejím cílem je zdůraznit ohroženost chodců a vzbudit v lidech odpovědnost k sobě, ale i k ostatním.  Právě větší zodpovědnost a správné chování mají zásadní podíl na snížení dopravní nehodovosti a snížení počtu lehkých i těžkých zranění či dokonce následků nejzávažnějších.

Projekt, který je spuštěn dnešního dne, je doprovázen tématickou grafikou, se kterou se může veřejnost setkat např. na autobusových zastávkách ve formě city lightů. Naši kampaň mohou lidé zaznamenat i na polepech některých tramvajích, také v jejich vnitřních prostorách, dále na úřadech, ve školách, v autoškolách a dalších institucích po celém území Plzeňského kraje. Při grafickém zpracování jsme vycházeli z toho, jak jsme již výše uvedli, že chodci jsme všichni. Proto se v kampani můžete setkat se všemi zástupci věkových kategorií v roli chodce, tj. od dítěte až po seniora. Šířit osvětu v rámci této kampaně budeme také prostřednictvím zpracované reklamy na internetu zacílené na zájmové skupiny. V období zhoršené viditelnosti budeme chodcům distribuovat v rámci dopravně preventivních akcí reflexní prvky s názvem této kampaně, které by měly rovněž přispět k jejich většímu bezpečí v provozu.

Kampaň vznikla na základě vzájemné spolupráce našeho krajského ředitelství s Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a také za podpory Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, za což oběma našim partnerům děkujeme. Naším společným přáním je, aby dopravních nehod, zejména s těmi vážnými nebo dokonce tragickými následky, bylo co možná nejméně.  

Zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje Ing. R. Svoboda sdělil: "Plzeňský kraj dlouhodobě spolupracuje s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje na projektech k zajišťování bezpečnosti, které v rámci možností finančně podporuje. Doufáme, že i tato kampaň přispěje ke snížení následků dopravních nehod".

Přítomni zástupci Magistrátu města Plzně Ing. A. Průša, MBA , Mgr. Andrea Gregorová uvedli:

Velice si vážíme spolupráce města Plzně s PČR, která je na velmi dobré úrovni. Pravidelně se prostřednictvím našeho odboru zapojujeme do různých aktivit a akcí, které PČR realizuje. Když zmíníme oblast prevence kriminality, tak i zde jsme v minulosti společně realizovali řadu projektů a to nejenom v dopravě. S ohledem na dopravu zmíníme zejména projekt Piješ! Řídíš! Zabíjíš!, který proběhl ve městě Plzni rovněž formou informační kampaně pro veřejnost. V preventivní rovině jsou tyto kampaně důležité, protože tak oslovujeme širší veřejnost a minimálně vedou k zamyšlení nad daným problémem a často tak pomohou i k větší odpovědnosti, což je zejména v případě chodců, ale i řidičů zásadní.

 

Tabulka č. 1: Statistika dopravních nehod a následků.

2019

2020

2021

2022
(leden – červenec)

počet DN na území Pl. kraje

4 091

3 731

3 914

2 213 (+57)

usmrceno osob

28

31

34

17 (+1)

těžce zraněno

101

94

84

46

lehce zraněno

1 626

1 478

1 428

859

Tabulka č. 2: Celkový počet dopravních nehod s účastí chodce a řidiče motorového vozidla.

2019

2020

2021

2022
(leden- červenec)

počet DN na území Pl. kraje

196

144

139

82 (+19)

usmrceno chodců

2

5

10

2 (-2)

těžce zraněno

20

15

16

8 (-1)

lehce zraněno

164

115

107

67 (+21)

Z výše uvedené tabulky je patrné, že k usmrcení chodců došlo při střetu chodce s řidičem, u zbylých 2 případů se jednalo o střet chodce s tramvají.

Tabulka č. 3: Celkový počet dopravních nehod na území MŘ police Plzeň v roce 2021.

2021

celkový počet DN

1 339

usmrceno osob

9

těžce zraněno

35

lehce zraněno

404

střet s chodcem

78

z toho chodec – dítě

17

usmrceno chodců

6 (+ 3)

těžce zraněno

13

lehce zraněno

55

Tabulka č. 4: Dopravní nehody na území Pl. kraje zaviněné chodcem.

2019

2020

2021

2022
(leden – červenec)

zavinění chodcem

78

55

59

31(+4)

z toho zavinění dítětem

28

15

16

10 (+2)

Tabulka č. 5: Dopravní nehody se smrtelnými následky chodců dle území.

2021

MŘ policie Plzeň

ÚO Klatovy

ÚO Domažlice

ÚO   
Plzeň venkov

ÚO Rokycany

usmrceno chodců

6

1

2

3

-

kpt. Bc. Hana Kroftová
1. září 2022

Odkazy do noveho okna

Všichni jsme chodci

Všichni jsme chodci 

Detailní náhled

Všichni jsme chodci

Všichni jsme chodci 

Detailní náhled

Všichni jsme chodci

Všichni jsme chodci 

Detailní náhled

Všichni jsme chodci

Všichni jsme chodci 

Detailní náhled

Všichni jsme chodci

Všichni jsme chodci 

Detailní náhled

Všichni jsme chodci

Všichni jsme chodci 

Detailní náhled

1 Setkání s médii - prezentace kampaně (3)

1 Setkání s médii - prezentace kampaně (... 

Detailní náhled

2 Setkání s médii - prezentace kampaně

2 Setkání s médii - prezentace kampaně 

Detailní náhled

1 Všichni jsem chodci (4)

1 Všichni jsem chodci (4) 

Detailní náhled

2 Všichni jsem chodci (8)

2 Všichni jsem chodci (8) 

Detailní náhled

3 Všichni jsem chodci (15)

3 Všichni jsem chodci (15) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem