Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vrchní komisař - odhalování

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy - Vzdělávací zařízení Pardubice; služební poměr 

                                                                          Česká republika - Policie Ceské republiky                                                                                                                                      Oznámení ředitele PČR Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy
 

Praha    10.10.2019    Č.j.:PPR-33360-2/ČJ-2019-990761
 
Na základě ustanovení S 22 odst. 1 a S 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'Izákon"), vyhlašuji výběrové řízení na obsazení služebního místa    vrchní komisař


ve služební hodnosti    vrchní komisař


Náplň služebního místa:
Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení policie v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.


Se zařazením:     PČR Útvar pol. vzdělávání a sl. přípravy Vzdělávací zařízení Pardubice
Místo služebního působiště: Čeperka


Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.012020


Charakteristika služebního místa:
-    tarifní třída    08
-    minimální doba trvání služebního poměru nahrazeno vysokoškolským vzděláním
-    minimální stupeň dosaženého vzdělání    vysokoškolské v bakalářském studijním programu


Zákonné požadavky na volné služební místo
-    oprávnění přístupu k utajované informaci pro stupeň utajení Vyhrazené podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
-    splnění podmínek ustanovení S 22 odst. 2 a 4 zákona (zejména dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby dle služebního hodnocení)


Další znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):
-    úplné vysokoškolské vzdělání
-    ZOP + Kvalifikační kurz SKPV
-    praxe u policie min. 5 let, z toho min 3 roky zaměření odhalování
-    znalost a orientace v programech Microsoft Office
-    absolvování #Doplňkového studia k získání pedagogické způsobilosti", pokud není uchazeč absolventem vysokoškolského studia programu pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů - znalost a ovládání ASPI, eSlAŘ, ETŘ
-    komunikativnost a schopnost týmové práce - řidičský průkaz Sk. B


Nárokové složky služebního příjmu:
-    základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
-    zvláštní příplatek ve Sk. zvl. přípl. 2    rozpětí    1.000 Kč až    5.000 Kč
-    základní tarif bude zvýšen 0 10% za směnnost v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje.
Formulář ZHR VR


strana 2, č.j.: PPR-33360-2/ČJ-2019-990761
Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
-    profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné služební zařazení   kopie služebního hodnocení podle zákona
-    ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání


Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pouze pro účely provedení výběrového řízení. Poskytnuté dokumenty Vám budou vráceny spolu s informací o ukončení výběrového řízení. Pokud byly některé dokumenty získány z osobního spisu příslušníka, budou po ukončení výběrového řízení vráceny do osobního spisu.
Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty, které nebyly vráceny či skartovány, zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Policie České republiky ve spisovém materiálu o provedení výběrového řízení, který bude uchováván po dobu 1 kalendářního roku od provedení výběrového řízení v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.


Bližší informace ke zpracování osobních údajů v personální oblasti a z toho vyplývajícím právům subjektu údajů jsou dostupné na:
https://www.policie.cz/soubor/gdpr-informace-k-zpracovavani-osobnich-udaju-pri-personalni-praci-pdf.aspx


Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 31.10.2019 na adresu:
PČR Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
Vzdělávací zařízení Pardubice
Čeperka 215 personální pracoviště
533 45 Opatovice nad Labem


(k č.j. PPR-33360-2/ÖJ-2019-990761)
Pokud nebudou k přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.
Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.
Policie České republiky podporuje rovnost žen a mužů a rozmanitost v rozhodovacích pozicích, proto vítáme zájem uchazeček i uchazečů.
Další informace na tel.č. 569220 - Romana Pechánková, personalista, 569 330 plk.Mgr.Bc. Petr Veselý, vedoucí oddělení práva a kriminalistiky.
V.  plk. I 
Formulář ZHR VR
 

vytisknout  e-mailem