Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Víte co je KYBERŠIKANA?

O problematice nebezpečných jevů prostřednictvím internetu a mobilních telefonů 

 

Dne 7. prosince 2009 se uskutečnil v budově Ministerstva vnitra v Praze seminář k problematice prevence kriminality v oblasti nebezpečných komunikačních jevů  (více na FOTO ze semináře), kterého se zúčastnili i policisté z Krajského ředitelství policie Včk. Seminář se konal ve spolupráci s „Projektem E - Bezpečí“, který realizovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. "E - Bezpečí" je preventivní, vzdělávací, výzkumný a intervenční projekt, který se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů. Mezi klíčová témata patří:

KYBERŠIKANA  (více ZDE)
Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.).

Nejčastější projevy:

a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) Zneužívání cizího účtu - krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) Odhalování cizích tajemství
g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním

SEXTING (více ZDE)
Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov "sex" a "textování" = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování oběti, známy jsou i různé formy vydírání.

KYBERGROOMING (více ZDE)
!Nejvíce NEBEZPEČNÝ! Označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod.

Má různé etapy:
1 Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí (osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá)
2. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu
3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
4. Osobní setkání
5. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte

KYBERSTALKING a STALKING  (více ZDE)
Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu, tedy k pronásledování.
STALKING znamená v překladu pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu.

Nejčastější projevy:
a) Opakované dlouhodobé pokusy kontaktování oběti (dopisy, e-maily, telefonáty, SMS zprávy, vzkazy na ICQ, zasíláním různých zásilek s dárky apod.)
b) Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky)
c) Ničení majetku oběti (patří sem i zasílání počítačových virů)
d) Stalker označuje sám sebe za oběť
e) Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí)

Další témata: HOAX a  SPAM, PHISHING, SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍDĚTSKÁ PORNOGRAFIE
 
KDE HLEDAT POMOC nebo  KAM SE OBRÁTIT?
 • Linka BEZPEČÍ ONLINE (Internet Helpline)
  Tato asistenční linka je zaměřena na oběti internetové kriminality. Na Internet Helpline mohou děti či dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu (např. v rámci kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu apod.). Odborní konzultanti obětem poskytnou nezbytnou psychosociální pomoc a také jim poradí, jak bezpečněji internet používat.
  Telefonní číslo: 116 111
  Web: www.internethelpline.cz
 • KRIZOVÁ TELEFONNÍ linka IPPP ČR
  Krizová linka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR poskytuje pomoc při řešení případů šikany/kyberšikany, ale i v dalších krizových situacích. Na linku se mohou obracet učitelé, žáci i rodiče. Pracovníci linky pomoc poskytnou nebo zprostředkují.
  Telefonní číslo: 286 881 059 nebo +420 774 089 181

_________________________________________________________________________________________________________________________
více na: 
Výsledky výzkumu (září - listopad 2009) (Projekt e-bezpečí.cz, zdroj: CPRVK)
ON-LINE prezentace (e-bezpečí.cz)
TRESTNÁ ČINNOST spojená s internetovou kriminalitou (e-bezpečí.cz)
zdroj: www.e-bezpeci.cz

por. Mgr. Lenka Burýšková
11. 12. 2009              

vytisknout  e-mailem