Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Viditelnost… Zaměřeno na chodce i cyklisty

Ostrava, Ms kraj: Dopravní akce. V lednu zemřely při nehodách 3 osoby – 2 chodci a 1 cyklista. 

 

Užitím retroreflexních prvků dochází ke zvýšení viditelnosti chodce či cyklisty – rozdíl v čase, kdy řidič vozidla spatří chodce bez a s prvkem, je opravdu výrazný. Podívejte se na video.

Dopravní policisté Moravskoslezského kraje vnímají, že mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří zejména chodci, následují cyklisté a motocyklisté. Policisté se věnují po celý rok všem oblastem a aspektům souvisejícím právě s dopravou, avšak aktivity zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů patří také letos mezi jejich priority.

Nejzranitelnější jsou chodci a cyklisté

Uvedený fakt bohužel v prvním měsíci letošního roku potvrzují statistiky. V Moravskoslezském kraji došlo v lednu letošního roku k 750 dopravním nehodám. Zemřely při nich 3 osoby – prvně 2 chodci, koncem ledna 1 cyklista. Těžce zraněných osob bylo 8, lehce zraněných 118.

Dvě nehody se smrtí nejzranitelnějších účastníků silničního provozu byly v ranních hodinách, jedna odpoledne – každopádně, jistým pojítkem byla snížená viditelnost:

  • Dne 6. ledna 2020 kolem 16:50 hodin došlo na silnici ve směru od Havířova na Horní Bludovice, mimo přechod pro chodce, ke střetu vozidla a muže (47 let), který na následky zranění zemřel.
  • Dne 21. ledna 2020 po sedmé hodině ranní přecházela 94letá žena frekventovanou čtyřproudou komunikaci s dvojitou podélnou středovou čárou, mimo přechod pro chodce. Po střetu s projíždějícím vozidlem chodkyně zraněním na místě podlehla.
  • Připomeňme také smrtelné zranění cyklisty z 29. ledna 2020 před sedmou hodinou ranní. V katastru obce Děhylov přejížděl 41letý muž na jízdním kole dvouproudou silnici a došlo ke střetu s vozidlem. Vše nasvědčuje tomu, že cyklista neměl na hlavě helmu, na oblečení neměl žádné reflexní prvky a snad měl sluchátka v uších. 

Doplním, že v roce 2019 zemřelo při dopravních nehodách 53 osob, z toho bylo 10 chodců, 4 cyklisté a 8 motocyklistů.

Aktuální dopravní akce

Od pondělí probíhá v Moravskoslezském kraji speciální dopravní akce, při které se policisté zaměřují primárně na kontrolu povinnosti chodců v souvislosti s reflexními prvky a sníženou viditelností. Policisté věnují pozornost samozřejmě komplexnímu chování chodců, přecházení vozovky v místech k tomu určených (tedy po přechodech pro chodce či užívání podchodů a nadchodů) nevyjímaje. U jízdních kol kontrolují užívání zákonem stanoveného osvětlení.

Policisté mají stanoviště v oblasti vyznačených, frekventovaných přechodů pro chodce a na dalších vytipovaných místech. K akci přizvali policisté také zástupce BESIPu.

Pěším účastníkům silničního provozu si proto dovolíme připomenout povinnost chodců v souvislosti s reflexními prvky. Zákon o provozu na pozemních komunikacích nejohroženějším účastníkům silničního provozu stanoví, že „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Zákon hovoří o pohybu mimo obec. Obecně se jeví vhodné nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Apel je adresný rodičům, kteří by na uvedené měli dbát u svých dětí. Pamatujte, že je potřeba činit pro své bezpečí a bezpečí vašich blízkých maximum a současně, že nerespektováním základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu ohrožujete i další účastníky. A následky bývají bohužel často fatální…

 por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku, 6. února 2020

Výsledky dopravní akce

Policisté ze služby dopravní a pořádkové policie zkontrolovali za snížené viditelnosti 264 chodců, kdy 16 z nich bylo bez reflexních prvků. Z kontrolovaných cyklistů jich 23 nemělo povinnou výbavu jízdního kola za snížené viditelnosti.

Většina chodců již byla vybavena reflexními prvky a někteří oslovení chodci obdrželi reflexní prvek od policejních preventistů či zástupce BESIPu. 

U dalších 103 chodců zjistili policisté přestupkové jednání a to zejména přecházení vozovky mimo přechod pro chodce, chůze na červený světelný signál. 

Při dopravním opatření kontrolovali policisté také vozidla, celkem 2765 vozidel a z toho zjistili 655 dopravních přestupků. Blokovou pokutou jich bylo vyřízeno 638 v celkové výši 280 100 korun. Nejvíce přestupků bylo v oblasti nevyhovujícího technického stavu vozidla 54x, 31 případů porušení stanovené rychlosti a 20 nepoužití bezpečnostních pásů.  Devět řidičů sedlo za volant pod vlivem návykové látky.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku, 11. února 2020

vytisknout  e-mailem