Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Viditelnost… Zaměřeno na chodce i cyklisty

Ostrava, Ms kraj: Dopravní akce. V lednu zemřely při nehodách 3 osoby – 2 chodci a 1 cyklista. 

Užitím retroreflexních prvků dochází ke zvýšení viditelnosti chodce či cyklisty – rozdíl v čase, kdy řidič vozidla spatří chodce bez a s prvkem, je opravdu výrazný. Podívejte se na video.

Dopravní policisté Moravskoslezského kraje vnímají, že mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu patří zejména chodci, následují cyklisté a motocyklisté. Policisté se věnují po celý rok všem oblastem a aspektům souvisejícím právě s dopravou, avšak aktivity zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů patří také letos mezi jejich priority.

Nejzranitelnější jsou chodci a cyklisté

Uvedený fakt bohužel v prvním měsíci letošního roku potvrzují statistiky. V Moravskoslezském kraji došlo v lednu letošního roku k 750 dopravním nehodám. Zemřely při nich 3 osoby – prvně 2 chodci, koncem ledna 1 cyklista. Těžce zraněných osob bylo 8, lehce zraněných 118.

Dvě nehody se smrtí nejzranitelnějších účastníků silničního provozu byly v ranních hodinách, jedna odpoledne – každopádně, jistým pojítkem byla snížená viditelnost:

  • Dne 6. ledna 2020 kolem 16:50 hodin došlo na silnici ve směru od Havířova na Horní Bludovice, mimo přechod pro chodce, ke střetu vozidla a muže (47 let), který na následky zranění zemřel.
  • Dne 21. ledna 2020 po sedmé hodině ranní přecházela 94letá žena frekventovanou čtyřproudou komunikaci s dvojitou podélnou středovou čárou, mimo přechod pro chodce. Po střetu s projíždějícím vozidlem chodkyně zraněním na místě podlehla.
  • Připomeňme také smrtelné zranění cyklisty z 29. ledna 2020 před sedmou hodinou ranní. V katastru obce Děhylov přejížděl 41letý muž na jízdním kole dvouproudou silnici a došlo ke střetu s vozidlem. Vše nasvědčuje tomu, že cyklista neměl na hlavě helmu, na oblečení neměl žádné reflexní prvky a snad měl sluchátka v uších. 

Doplním, že v roce 2019 zemřelo při dopravních nehodách 53 osob, z toho bylo 10 chodců, 4 cyklisté a 8 motocyklistů.

Aktuální dopravní akce

Od pondělí probíhá v Moravskoslezském kraji speciální dopravní akce, při které se policisté zaměřují primárně na kontrolu povinnosti chodců v souvislosti s reflexními prvky a sníženou viditelností. Policisté věnují pozornost samozřejmě komplexnímu chování chodců, přecházení vozovky v místech k tomu určených (tedy po přechodech pro chodce či užívání podchodů a nadchodů) nevyjímaje. U jízdních kol kontrolují užívání zákonem stanoveného osvětlení.

Policisté mají stanoviště v oblasti vyznačených, frekventovaných přechodů pro chodce a na dalších vytipovaných místech. K akci přizvali policisté také zástupce BESIPu.

Pěším účastníkům silničního provozu si proto dovolíme připomenout povinnost chodců v souvislosti s reflexními prvky. Zákon o provozu na pozemních komunikacích nejohroženějším účastníkům silničního provozu stanoví, že „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Zákon hovoří o pohybu mimo obec. Obecně se jeví vhodné nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Apel je adresný rodičům, kteří by na uvedené měli dbát u svých dětí. Pamatujte, že je potřeba činit pro své bezpečí a bezpečí vašich blízkých maximum a současně, že nerespektováním základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu ohrožujete i další účastníky. A následky bývají bohužel často fatální…

 por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku, 6. února 2020

Výsledky dopravní akce

Policisté ze služby dopravní a pořádkové policie zkontrolovali za snížené viditelnosti 264 chodců, kdy 16 z nich bylo bez reflexních prvků. Z kontrolovaných cyklistů jich 23 nemělo povinnou výbavu jízdního kola za snížené viditelnosti.

Většina chodců již byla vybavena reflexními prvky a někteří oslovení chodci obdrželi reflexní prvek od policejních preventistů či zástupce BESIPu. 

U dalších 103 chodců zjistili policisté přestupkové jednání a to zejména přecházení vozovky mimo přechod pro chodce, chůze na červený světelný signál. 

Při dopravním opatření kontrolovali policisté také vozidla, celkem 2765 vozidel a z toho zjistili 655 dopravních přestupků. Blokovou pokutou jich bylo vyřízeno 638 v celkové výši 280 100 korun. Nejvíce přestupků bylo v oblasti nevyhovujícího technického stavu vozidla 54x, 31 případů porušení stanovené rychlosti a 20 nepoužití bezpečnostních pásů.  Devět řidičů sedlo za volant pod vlivem návykové látky.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku, 11. února 2020

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem