Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Videokonference policejního prezidenta

Dnešního dne se v 09.00 hod. uskutečnila mimořádná videokonference policejního prezidenta s řediteli krajských ředitelství, řediteli územních odborů, městských a obvodních ředitelství policie a zástupci odborů vnitřní kontroly krajských ředitelství. 

Smyslem konference bylo zhodnocení stávající situace dovnitř policie, ale zejména projednání právního rámce, který v České republice platí pro výkon práva shromažďovacího a role, kterou má zastávat policie. Maximální pozornost byla věnovaná subsidiární úloze PČR v této oblasti a nutnosti naprosté nestrannosti policie bez ohledu na účel shromáždění, jeho účastníky či osobu svolavatele.

Na videokonferenci, které se kromě vedení policie zúčastnil i zástupce Odboru bezpečnostní politiky MV (tj. věcného gestora zákona o právu shromažďovacím), byly stanoveny obecné principy taktiky k úspěšnému zvládání shromáždění, u kterých lze očekávat narušení veřejného pořádku či vzájemné fyzické či jiné útoky zúčastněných. Projednány byly zejména otázky spojené s velením těmto bezpečnostním opatřením, s komunikací policie a zástupce městského úřadu se svolavateli shromáždění, využíváním antikonfliktních týmů a preferencí uniformovaných policistů pro provádění případných úkonů. Dále byla řešena úloha policistů SKPV, dokumentování protiprávních jednání, účast pracovníků odborů vnitřní kontroly přímo na shromážděních a proaktivní komunikace PČR v těchto situacích.

Zvláštní pozornost byla věnována hraničním situacím, tj. vyjadřování protichůdných názorů a projevů, které jsou naprosto v souladu s demokratickými principy a svobodou slova nebo které již narušují účel shromáždění druhého a naplňují skutkovou podstatu správního deliktu. Na konferenci byla připravena a představena prezentace, která shrnuje vše shora popsané a může sloužit jako obecný základ instruktáže policistů před jakýmkoliv rizikovým shromážděním.

Policejní prezident dále rozhodl o uspořádání jednodenních zdokonalovacích školení pro cca 240 velitelů z úrovně územního odboru, městského či obvodního ředitelství policie, která budou zahájena ještě v tomto měsíci. Smyslem je nejen zopakování teoretických základů této problematiky, ale zejména sdílení dobré praxe policie z metropole a dalších větších měst, kde jsou zkušenosti se zvládáním těchto situací podstatně vyšší než na některých venkovských útvarech.

8. srpna 2022
pplk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí policejního prezidenta

vytisknout  e-mailem