Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Více jak 150 policejních vozů je vybaveno profesionální technikou

KRAJ – Vybavení za více jak 20 milionů korun.  

IOP + EU

Královéhradecká policie vybavila 157 vozidel novým lokalizačním a záznamovým zařízením, které získala v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Realizaci projektu začala v srpnu roku 2011 a v těchto dnech je ukončována jeho druhá a zároveň poslední etapa.

Projekt pod názvem „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje CZ.1.06/3.4.00/12.07948“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 12. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Cíle konvergence, oblasti podpory 3.4: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Celkové výdaje projektu:                                                      20,003.837 Kč
Spolufinancování EU (85 % způsobilých výdajů):               17,003.256 Kč
Vlastní zdroje KŘP                                                                 3,000.581 Kč

Termín realizace projektu 1. 8. 2011 – 30. 11. 2015 (2 etapy)   

 

Vozidla vybavená LZZ pro policii představují moderní nástroj, který v mnoha směrech usnadnil policistům práci v terénu a učinil službu občanům efektivnější. V návaznosti na vybavení vozidel touto technikou pak s časem přistupují další funkcionality, které přinášejí zvýšení komfortu uživatelů a posunují výkon služby směrem k veřejnosti.

V rámci projektu bylo pořízeno 157 lokalizačních a záznamových zařízení (LZZ), které zahrnuje radiostanice s GPS, navigaci, datalogery – záznamníky dat, kamery a videoservery pro záznam dat z kamer, PC jednotky s monitorem a další související komponenty.  Policie tak sjednotila komunikační platformy se všemi složkami IZS a zvýšila svoji akceschopnost a kvalitní koordinaci při řešení mimořádné události.

GPS lokalizace poskytuje grafické znázornění lokalizace všech hlídek včetně souvisejících provozních informací vozidel, a tak může operační důstojník na místo události vyslat nejbližší hlídku, čímž se zrychlí dojezd hlídky na dané místo. Ke zrychlení dojezdu hlídky na určené místo zároveň přispěje i GPS, kdy se policisté snadněji orientují v neznámém prostředí a neztrácí zbytečně čas nesnadnou orientací.  Dalším pozitivním prvkem je možnost využívat doplňkové informace jako údaj jak je místo události vzdálené a jaká je doba dojezdu na dané místo, kdy doposud tyto informace měly hlídky k dispozici pouze z hlasové komunikace od operačního důstojníka. Při nasazení hlídek v rámci širších opatření (zákrok proti ujíždějícímu pachateli, bezpečnostní opatření s hromadným nasazením hlídek, spolupráce hlídek navzájem nebo při pomoci v pronásledování podezřelých z jiných krajů) pak integrované operační středisko využívá maximum dostupných prostředků, což vede k mnohem účinnějšímu využití dostupných sil.

Z kamer a videoserverů před a za vozidlem budou pořizovány záznamy, které budou vyhodnocovány a využívány při následném operativním rozhodování hlídky. Videozáznam přestupkových jednání při výkonu dohledu nad BESIP s možné přehrát přímo ve vozidle. Těchto záznamů bude využito například u zachycení častých dopravních přestupků, jako je předjíždění v místech, kde je to zakázáno, jízda na červenou, jízda přes železniční přejezd v případech kdy je to zakázáno, držení hovorového zařízení, nerespektování DZ, či zadokumentování nehodového děje. Dále může dojít i k zadokumentování páchání jiných přestupků, či trestné činnosti ať již na úseku veřejného pořádku, majetku, občanského soužití… a v neposlední řadě samotných zákroků policejních hlídek.
Kamery ve vozidle a záznam z nich dávají jistotu zaprvé policistům, respektive správním orgánům v případě následného dokazování protiprávního jednání a za druhé občanům, kdy záznamy kamer jsou nezpochybnitelným důkazem o způsobu uplatňování pravomoci policistů vůči občanům.
Tyto záznamy budou také zároveň sloužit ke sběru praktických zkušeností a reálných poznatků pro realizaci preventivních aktivit.

Počítačový terminál s dotykovým displejem poskytuje hlídkám ve vozidle jednak možnost využití mapových podkladů a navigace, čímž dochází k podstatnému zkrácení dojezdové doby na místo události a dále možnost přístupu k informačním systémům Policie ČR, která umožňuje hlídce během úkonu, resp. zákroku získat aktuální informace k osobám, vozidlům (totožnost, držení zbraně, majitel vozidla apod.) a získaným informacím přizpůsobit taktiku svého postupu. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost přístupu k informačním systémům Policie ČR jako velice účinný nástroj při pátrání po osobách, vozidlech a věcech.

Krajský ředitel při představování nových technologií řekl: „Jsem hrozně rád, že jsme mohli 157 služebních aut touto technikou vybavit. Díky ní můžeme, mimo jiných výhod, i ještě více efektivněji rozložit síly a prostředky a být tedy účinnější tam, kde jsme potřeba.“

por. Bc. Jan Čížkovský
23. listopadu 2015

 

vytisknout  e-mailem