Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veterán Policie České republiky

Vyhláška č. 122/2015 Sb. ze dne 14. května 2015 o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), v paragrafu 16 a následujících říká, jak, kdy, kde a kdo může nosit služební stejnokroj, i když již není ve služebním poměru k Policii České republiky.

㤠16

(1) Policejní prezident může povolit bývalému policistovi na základě jeho písemné žádosti nošení společenského stejnokroje 92, jestliže bývalý policista byl ve služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební poměr skončil
a) propuštěním z důvodu
1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby4),
2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti5), nebo
3. vlastní žádosti6), nebo
b) dovršením stanoveného věku7).
(2) Policejní prezident může povolení podle odstavce 1 odejmout, jestliže by nošení stejnokroje bývalým policistou poškozovalo dobré jméno policie.

§ 17

(1) Bývalý policista může nosit stejnokroj, jehož nošení mu bylo povoleno, při
a) slavnostních a společenských příležitostech,
b) pietních aktech,
c) příležitostech souvisejících s policií, nebo
d) významných slavnostních událostech osobního života.
(2) Nemá-li bývalý policista příslušné stejnokrojové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví z doby služebního poměru, poskytne mu je policie za úhradu; to platí i pro obměňování stejnokroje a jeho doplňků.

§ 18

(1) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou je umístěno označení bývalého policisty na levém rukávu příslušné součástky stejnokroje. Označení bývalého policisty nahrazuje rukávový znak policie.
(2) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou není identifikační číslo.
(3) Na stejnokroji nošeném bývalým policistou je hodnostní označení podle nejvyššího hodnostního označení nebo hodnosti dosažené bývalým policistou během služebního poměru.
(4) Vzor označení bývalého policisty je vyobrazen v příloze č. 5 k této vyhlášce.“

Pozn: Platné a účinné znění citace právního předpisu k 1.1.2022

Odkazy do noveho okna

Odborový svaz (001) Pouzdro s odznakem

Odborový svaz (001) Pouzdro s odznakem 

Detailní náhled

Odborový svaz (002) Průkaz - front

Odborový svaz (002) Průkaz - front 

Detailní náhled

Zapsaný spolek (001) Pouzdro s odznakem

Zapsaný spolek (001) Pouzdro s odznakem 

Detailní náhled

Zapsaný spolek (002) Průkaz - front

Zapsaný spolek (002) Průkaz - front 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem