Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné zakázky Policie České republiky

Administrace veřejných zakázek v podmínkách resortu Česká republika – Ministerstvo vnitra probíhá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „zákon“), dále s platnou související legislativou v oblasti veřejného zadávání a vnitřních pravidel tykajících se oblasti zadávání veřejných zakázek. 

  • Informace k uveřejňování
  • Kontaktní informace - organizační články PP ČR a ÚCP
  • Kontaktní informace - útvary s územně vymezenou působností (KŘP)

Informace k uveřejňování

1. VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V souladu se zákonem zadavatelé naplňují uveřejňovací povinnosti ve Věstníku veřejných zakázek. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v režimu zákona. Správcem věstníku veřejných zakázek je Ministerstvo pro místní rozvoj.

2. PORTÁL NEN
V souladu se zákonem zadavatelé naplňují uveřejňovací povinnosti také na svých profilech zadavatelů. Odkaz pro jednotlivý profil zadavatele je uveden pro každý útvar s územně vymezenou působností samostatně. Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí.

3. REGISTR SMLUV
Registr smluv je informační systém veřejné správy provozovaný od 1. července 2016 Ministerstvem vnitra ČR, v němž veřejné instituce v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v hodnotě nad 50 tisíc Kč bez DPH.

Od 1. dubna 2023 došlo ke změně správce Registru smluv z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu (DIA), na základě zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv.

Zákon č. 134/2016 Sb. a související legislativa:

  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - ve znění účinném od 16. 7. 2023
  • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 
  • Vyhláška MMR č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody - účinné od 1. 10. 2016 
  • Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek - účinná od 1. 10. 2016
  • Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - změněna nařízením č. 405/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018
  • Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele - účinná od 1. 10. 2016

Kontaktní informace - organizační články PP ČR a ÚCP

Ředitelství majetkové správy - odbor veřejných zakázek
Adresa: Bubenečská 20, 160 41 Praha 6
GPS: 50,10162°S, 14,40577°V
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz 
datová schránka: gs9ai55

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Ředitelství logistického zabezpečení
Adresa: Nádražní 16, 155 00 Praha 5 - Smíchov
GPS: 50,05943°S, 14,40984°V
tel.: 974 884 513
e-mail: rlzpp.sekret@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Letecká služba
Adresa: Hlavní letecká základna Praha - Ruzyně
ulice K Letišti - brána 1, hangár D
GPS: N 50°05'40" E 14°17'01"
tel.: 974 838 234
e-mail: lspcr.podatelna@pcr.cz
datová schránka: gyed7zz

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Kontaktní informace - útvary s územně vymezenou působností (KŘP)

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Adresa: Kongresová 2/1666, 140 00 Praha 4
GPS: 50.0612189N, 14.4338739E
tel.: 974 823 250 - 256
e-mail: krpa.kr.evidence@pcr.cz
datová schránka: rkiai5y

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Adresa: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
GPS: 49.9593508N, 14.3822989E
tel.: 974 861 728
e-mail: krps.ovz@pcr.cz
datová schránka: 2dtai5u

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Adresa: Lannova 26, 370 74  České Budějovice
GPS: 48,97435°S, 14,48431°
tel.: 974 221 531, 549, 550, 790
e-mail: krpc.oscovz@pcr.cz
datová schránka: eb8ai73

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Adresa: Nádražní 2, 306 28  Plzeň
GPS: 49,74528°S, 13,38493°V
tel.: 974 322 718 - 719
e-mail: krpp.podatelna@pcr.cz
datová schránka: 5ixai69

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Adresa: Závodní 386/100, 360 06  Karlovy Vary
GPS: 50°13'16.462"N, 12°49'41.401"E
tel.: 974 362 700 - 701
e-mail: krpk.e.sekret@pcr.cz
datová schránka: upshp5u

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Adresa: Lidické náměstí 9, 401 79  Ústí nad Labem
GPS: 50,66044°S, 14,03608°V
tel.: 974 423 580, 591
e-mail: krpulk.e.vz@pcr.cz
datová schránka: a64ai6n

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Adresa: Nám. Dr. E. Beneše 584/24 460 32  Liberec
GPS: 50.7706450N, 15.0582061E
tel.: 974 461 580
e-mail: krpl.ovz@pcr.cz
datová schránka: vsmhpv9

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Adresa: Ulrichovo náměstí 810, 501 01  Hradec Králové
GPS: 50,21018°S, 15,82196°V
tel.: 974 521 534, 593, 555, 557
e-mail: krph.verejnezakazky@pcr.cz
datová schránka: urnai6d

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Adresa: Na Spravedlnosti 2516, 530 48  Pardubice
GPS: 50.0288928N, 15.7741328E
tel.: 974 562 637 - 639
e-mail: krpe.ovz@pcr.cz
datová schránka: ndihp32

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Adresa: Vrchlického 46, 587 24  Jihlava
GPS: 49.3981928N, 15.5736800E
tel.: 974 261 577, 670
e-mail: krpj.e.sekret@pcr.cz       
datová schránka: x9nhptc

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN):

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Adresa: Kounicova 24, 611 32  Brno
GPS: 49.2041050N, 16.5995392E
tel.: 974 622 801
e-mail: krpb.ovz@pcr.cz
datová stránka: jydai6g

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Adresa: J. A. Bati 5637, 760 01  Zlín
GPS: 49,22389°S, 17,65934°V
tel.: 974 662 670 - 674
e-mail: krpz.ovz.evidence@pcr.cz
datová schránka: w6thp3w

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Adresa:Tř. Kosmonautů 10, 779 00  Olomouc
GPS: 49,58977°S, 17,26968°V
tel.: 974 761 670 - 671
e-mail: krpm.ovz@pcr.cz
datová schránka: 6jwhpv6

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN): 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava
GPS: 49.8407050N, 18.2892000E
tel.: 974 721 670 – 672, 679
e-mail: krpt.ovz@pcr.cz
datová schránka: n5hai7v

Adresa profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (Národní elektronický nástroj - NEN):

vytisknout  e-mailem