Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Yurii TEHZA

Č. j. KRPL-94700-58/TČ-2023-181181 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení hospodářské kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily

Č. j. KRPL-94700-58/TČ-2023-181181

                                Semily 09.02.2024

V Ý Z V A

pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)

Adresát: Yurii TEHZA, nar. 26.10.1969

Adresa, na níž má být písemnost doručována: Krhanice-Prosečnice č. p. 50, 257 41 Krhanice-Prosečnice, Česko 

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.

Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 18.09.2023 podle § 79a tr. řádu pod Čj.KRPL-94700-13/TČ-2023-180471,
Usnesení vydané dne 08.02.2024 podle § 79f tr. řádu pod Čj.KRPL-94700-56/TČ-2023-181181.

Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí) dne 09.02.2024.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 07:30 do 15:00 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Semily, na adrese Vysocká 225, Semily. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.

Tel.: 974 475 486
E-mail: vladimir.doskar@pcr.cz

                                                                                                                                                                 nprap. Vladimír Doškář
                                                                                                                                                                      vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 09.02.2024
Sejmuto dne: 10.03.2024

vytisknout  e-mailem