Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Vitalli HAIDAI, Julio Cesar TRUJILLO LOPEZ

Č. j. KRPL-24227-39/TČ-2023-180581 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j.  KRPL-24227-39/TČ-2023-180581

         Liberec 15. listopadu 2023

Sdělení  

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresáti:

  • Vitalli HAIDAI, nar. 10.03.1994 v Ukrajina, st. přísl. UKR, doklad: 003335226
  • Julio Cesar TRUJILLO LOPEZ, nar. 01.05.1972 v Peru, st. přísl. PER, doklad: 25814330

Adresa na níž má být písemnost doručována: neznámá

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 24.5.2023 v souladu s ust. § 79a odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-24227-20/TČ-2023-180581

Protože aktuální místo bydliště jmenovaných není policejnímu orgánu známo, nebyla zjištěna informace o bydlišti uvedené osoby na území ČR a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani sobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena.   

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec. Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiná doklad totožnosti. 

                                                                                                                                                                         nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                                          vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 16.11.2023
Sejmuto dne: 16.12.2023

vytisknout  e-mailem