Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Matyáš KRAUS

Č. j. KRPL-22081/ČJ-2024-180511 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR LIBEREC
Obvodní oddělení
Úzká 1259, 464 11 Frýdlant

Č. j. KRPL-22081/ČJ-2024-180511                                                                                                      Liberec 10. května 2024

                        V Ý Z V A

pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)

 

Adresát: Matyáš KRAUS, nar. 12.08.1997

Adresa, na níž má být písemnost doručována: ul. Pionýrů 406/17, 460 06 Liberec-Liberec VI-Rochlice 

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Frýdlant, ul. Úzká 1259, 464 01  Frýdlant

Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 3.4.2024 podle § 80 odst. 1 tr. řádu pod č. j.: Č. j. KRPL-22081/ČJ-2024-180511

Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí) dne 10.5.2024.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 07:00 do 15:00 hodin na Obvodním oddělení Frýdlant, ul. Úzká 1259, 464 01  Frýdlant. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.                                                                                                                             

                                  
                                                                                                                                                  nprap. Pavel Jáchim
                                                                                                                                               vrchní policejní inspektor

Vyvěšeno: 10.05.2024
Sejmuto:   10.06.2024

vytisknout  e-mailem