Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Leona HODANOVÁ

Č. j. KRPL-96932-76/TČ-2022-180581 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Liberec
Oddělení hospodářské kriminality
Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Č. j. KRPL-96932-76/TČ-2022-180581                                                                                           Liberec 25. května 2023

Sdělení  

pro vyvěšení na úřední desce Územního odboru Liberec, Krajské ředitelství police Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr.ř. ( 49 odst. 4 o.s.ř. )

Adresát: Leona HODANOVÁ (roz. ŠMÍDOVÁ), nar. 08.04.1992

Adresa, na níž má být písemnost doručována: Pod Makovým Vrchem 458, Holýšov  

Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec, KŘP Libereckého kraje.        Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 24.4.2023 v souladu s ust. § 159a odst. 1 tr. řádu pod č.j. KRPL-96932-72/TČ-2022-180581.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, který by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.  
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:30 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Liberec na adrese ul. Pastýřská 3, Liberec. 
Vezměte si sebou občanský průkaz nebo jiná doklad totožnosti. 

Tel.: 974 466 478
E-mail: petr.jonas2@pcr.cz
                                                                                                                                                                      nprap. Petr Jonáš
                                                                                                                                                                       vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 25.05.2023
Sejmuto dne: 24.06.2023

vytisknout  e-mailem