Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - sdělení

Č. j. KRPE-12307-200/TČ-2023-170981 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Svitavy
Oddělení hospodářské kriminality SKPV
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

                                                                                                                                                                                  Svitavy 9. května 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SDĚLENÍ

Dne 07.05.2024 bylo vyhotoveno Usnesení podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, policejního orgánu Územní odbor Svitavy, Oddělení hospodářské kriminality SKPV, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy ze dne  07.05.2024, pod čj.: KRPE-12307-199/TČ-2023-170981, kterým se ruší zajištění věci a to peněžních prostředků ve výši 122.501,-Kč  na bankovním účtu č. 2499363028/3030 vedeném u spol.  Air Bank a.s., IČO: 29045371, které byly zajištěny podle § 79a odstavce 1 trestního řádu Usnesením policejního orgánu Místní oddělení Radotín, Karlická 1740/6b, 153 00 Praha 16 - Radotín ze dne  21.02.2023 pod čj.: KRPA-66328-12/TČ-2023-001215 na bankovním účtu č. 2499363028/3030, majitele Daniel Wieslaw SUS,  vedeném u společnosti Air Bank a.s. a zajištěné peníze se vydávají oprávněnému majiteli Milanu PALÍKOVI,  kdy budou převedeny na bankovní účet č.  1408924017/3030 vedeného u Air Bank a.s., IČO: 29045371.  

Písemnost byla prostřednictvím pošty odeslána dne 09.05.2024 adresátovi Daniel Wieslaw Sus, nar. 09.12.1983, na doručovací adresu sdělenou bankou  Tyršova 1838/14, 120 00 Praha.

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

                                                                                                                                                                           por. Bc Josef Bilanský
                                                                                                                                                                                   komisař


Vyvěšeno dne: 15.5.2024
Sejmuto dne: 15.6.2024

vytisknout  e-mailem