Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o vydání usnesení

Č.j.KRPC-57814-100/TČ-2023-020110 

Č.j.KRPC-57814-100/TČ-2023-020110                                                                                                         České Budějovice 16. ledna 2024

                                                                                                                                                                       Počet listů: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice, 28. října 1, 371 05 České Budějovice

r o z h o d l

dne 16. ledna 2024 po předchozím souhlasu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 10.01.2024, pod sp. zn. 1 KZN-763/2023 ve věci zločinu  podvod podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst. 3, odst. 5 písm. a), písm. b) trestního zákoníku

takto:

 podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

Finančních prostředků ve výši 51.000 Kč na bankovním účtu č. 4114936083/0800, vedeném peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782,

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Policejním orgánem obvodního oddělení České Budějovice je prověřován dílčí útok zločinu  podvod podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst. 3, odst. 5 písm. a), písm. b) trestního zákoníku, jež spadá pod sérii trestné činnosti, která je vedena policejním orgánem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor analytiky a kybernetické kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení kybernetické kriminality, načež dílčí útok spočívá v tom, že neznámý pachatel se zištným záměrem, neoprávněně obohatit svou osobu, vystupujíc jako pracovník České národní banky, pod jménem Tomáš Holub, z nezjištěného místa, skrze telefonní čísla +420721435810, +420721436140, +420721432593, dne 21. 4. 2023 v době kolem 13:30 hodiny, kontaktoval poškozenou Lucie VANIŠOVÁ, nar. 03.05.1970, trv. bytem K. Lávičky 979/3, 370 07 České Budějovice, kterou pod legendou napadeného bankovního účtu přesvědčil k instalaci aplikace TeamViewer, jež umožňuje vzdálený přístup do počítačového systému, a dále poškozenou instruoval, aby se přihlásila do svého internetového bankovnictví, jež má spjaté se svým bankovním účtem č. 265033035/0300, následně poškozené sdělil, aby učinil platební transakce ve prospěch blíže sdělovaných bankovních účtu, čemuž vyhověla a dobrovolně, bez jakéhokoliv nátlaku, učinila celkem 20 platebních transakcí, které autorizovala:

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 20.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 10.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 10.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 10.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 10.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 1.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 5.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5606842002/5500,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 45.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 45.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 45.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 45.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 5.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 34.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 65.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 45.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 5.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 123-3699220237/0100,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 1.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 4114936083/0800,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 45.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 4114936083/0800,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 5.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 4114936083/0800,

- platba ze dne 21. 4. 2023 ve výši 5.000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 3699220237/0100,

která se však byla vyplacena z onoho účtu zpět, čímž poškozené způsobil celkovou škodu ve výši 456.000 Kč.

Policejní orgán Obvodní oddělení České Budějovice dne 25. 4. 2023 vydal usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění  finančních prostředků ve výši 51.000 Kč na bankovním účtu č. 4114936083/0800, vedeném peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782

Peněžní ústav se k tomuto zajištění vyjádřil, že zůstatek finanční prostředků na bankovním účtu je -177,75 Kč. Tedy jde o záporný zůstatek a finanční prostředky se nepodařilo zajistit.

Vzhledem k uvedenému je pak zajištění finančních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu, ze strany policejního orgánu obvodního oddělení České Budějovice, zcela bezúčelné a zajištění věci již není třeba.

S odkazem na shora uvedené je vydané usnesení zcela odůvodněno.

                                                                                                  Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

nprap. Bc. David Kavan                                                                                                                         npor. Ing. Edita Mináriková

     vrchní inspektor                                                                                                                                         vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 12.02.2024

Sejmuto dne: 12.03.2024

vytisknout  e-mailem