Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném popisu nalezené zbraně - domácí výroba, ráže 7,65 Browning, výrobní číslo NEUVEDENO

Č. j. KRPB-226939-6/ČJ-2023-0601IZ 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Blansko
Bezručova 31
678 11 Blansko

Č. j. KRPB-226939-6/ČJ-2023-0601IZ

V Blansku 16. listopadu 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva dle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 5 zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákona“) vydává v souladu s § 25 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou oznamuje neznámému vlastníkovi veřejný popis nalezených věcí: 

  1. 1 ks hlavní část zbraně – hlaveň, značka výrobce domácí výroba, model neuveden, ráže 7,65 Browning, výrobní číslo NEUVEDENO.

Hlaveň byla nalezena dne 08.11.2023 v domě v obci Bedřichov č. p. 115, 679 71 Bedřichov.

Protože do dnešního dne nebyl zjištěn vlastník nalezené věci, je věc v současné době uložena v úschově u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Blansko, Bezručova 31, 678 11 Blansko, kde bude v souladu s § 68 odst. 3 zákona uložena po dobu 6-ti měsíců ode dne nálezu.

Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s § 1052 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s § 68 odst. 3 zákona. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené věci ve stanovené lhůtě 6-ti měsíců, připadá nalezená věc do vlastnictví státu.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: http://www.policie.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.

Za správnost:

npor. Ing. Jan Vepřek
komisař
oprávněná úřední osoba

tel.: 974 631 300


Vyvěšeno dne: 20.11.2023
Sejmuto dne: 06.12.2023

vytisknout  e-mailem