Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o převzetí písemnosti - Ondřej PÁTEK

Č. j. KRPU-87374-251/TČ-2023-040216 - Ondřej PÁTEK 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Rumburk, Tř. 9.května 406, 408 01 Rumburk, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j.  KRPU-87374/TČ-2023-040216

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

pan Ondřej PÁTEK, nar. 1995 v Nymburk, trv. bytem Železniční 127, 289 12 Třebestovice

si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod Č.j. KRPU-87374-28/TČ-2023-040216

z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnost si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Rumburk, Tř. 9.května 406, 408 01 Rumburk, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení:  974442127,
nprap.. Miroslav Skáčik
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 15.9. 2023
Sejmuto dne: 6.10. 2023

vytisknout  e-mailem