Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraní a střeliva

Č. j. KRPU-81121-18/ČJ-2023-0400IZ-TP 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení o nálezu zbraní a střeliva

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pracoviště Teplice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust.           § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona            č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález

„expanzní pistole výrobní značky Kimar, model 92, ráže 9 mm P.A., v.č. C67180, 1x zásobník, 1x černé látkové pouzdro + 9ks střeliva a 1ks nábojnice výrobce S&B ráže 9 mm P.A. Blanc“

K nálezu došlo dne 27.04.2023, kdy zbraň a střelivo byly nalezeny stavebními dělníky pod vanou při rekonstrukci koupeny bytu domu správy majetku města Košťany, ul. Míru č.p. 2. 

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně a střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraně a střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník  zbraně a střeliva se může přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Teplicích, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Husitská 5, Teplice v úřední dny pondělí a středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Uvedená zbraň a střelivo zde budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník zbraně a střeliva v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezená zbraň a střelivo do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese:  www.policie.cz, informační servis, úřední desky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.


prap. Jaromír Sedlecký
oprávněná úřední osoba


Vyvěšeno dne: 04.05.2023
Sejmuto dne: 04.11.2023

                                                                            

vytisknout  e-mailem